Hướng dẫn cấu hình Load Balancing nhiều WAN trên Router Cisco

Thảo luận trong 'Routing' bắt đầu bởi nhatquangit, 31/7/20.

 1. nhatquangit

  nhatquangit Member

  Bài viết hướng dẫn này giúp các bạn cấu hình FTTH - PPPoE load balancing / failover giữa 2 kết nối WAN trên 1 thiết bị router Cisco. Ngoài ra, hướng dẫn này cũng giúp bạn biết cách public 1 dịch vụ từ mạng LAN ra ngoài Internet trên cả 2 kết nối WAN này.
  [​IMG]
  - Để cấu hình FTTH - PPPoE trên các thiết bị router Cisco, chúng ta cần chuẩn bị các thông tin sau:
  - Username và password của line WAN do nhà mạng cung cấp.
  - Ngoài ra, để public dịch vụ ra Internet, thông thường chúng ta phải có IP WAN tĩnh. Theo mô hình này IP WAN tĩnh của 2 nhà mạng cấp cho chúng ta là:

  • ISP1: 118.69.53.32
  • ISP2: 112.213.89.79
  Các bước thực hiện:
  - Định nghĩa Interface LAN
  - Định nghĩa Interface WAN
  - Định nghĩa Dialer Interface, dùng để kết nối PPPoE đến 2 nhà mạng.
  - Định nghĩa NAT để người dùng trong mạng LAN có thể truy cập Internet trên 2 kết nối WAN
  - Định nghĩa các track của 2 WAN trạng thái up và down của 2 WAN để định tuyến dữ liệu từ LAN ra WAN.
  - Định nghĩa IP routing
  - Định nghĩa static NAT để public dịch vụ Web trong mạng LAN ra ngoài Internet thông qua 2 kết nối WAN

  Sau đây là các bước thực hiện tuần tự:

  Định nghĩa Interface LAN:
  Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
  Router(config-if)#description #LAN Interface#
  Router(config-if)#ip address 192.168.1.1
  Router(config-if)#no shutdown
  Router(config-if)#ip nat inside

  Định nghĩa Interface WAN 1:
  Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
  Router(config-if)#description #WAN Interface to ISP1#
  Router(config-if)#no ip address
  Router(config-if)#pppoe enable group global
  Router(config-if)#pppoe-client dial-pool-number 1
  Router(config-if)#no shutdown

  Định nghĩa Interface WAN 2:
  Router(config)# interface GigabitEthernet0/2
  Router(config-if)#description #WAN Interface to ISP2#
  Router(config-if)#no ip address
  Router(config-if)#pppoe enable group global
  Router(config-if)#pppoe-client dial-pool-number 2
  Router(config-if)#no shutdown

  Cấu hình dịch vụ dialer để quay số PPoE:
  Router(config)# interface dialer 1
  Router(config-if)#description #Dialer interface to ISP 1#
  Router(config-if)#ip mtu 1492
  Router(config-if)# dialer pool 1
  Router(config-if)# encapsulation ppp
  Router(config-if)# ip address negotiated
  Router(config-if)#ip nat outside
  Router(config-if)#ppp pap sent-username ftth_myUsername_ISP1 password 0 ftth_myPassword_ISP1

  Router(config)# interface dialer 2
  Router(config-if)#description #Dialer interface to ISP 2#
  Router(config-if)#ip mtu 1492
  Router(config-if)# dialer pool 2
  Router(config-if)# encapsulation ppp
  Router(config-if)# ip address negotiated
  Router(config-if)#ip nat outside
  Router(config-if)#ppp pap sent-username ftth_myUsername_ISP2 password 0 ftth_myPassword_ISP2

  Cấu hình ACL và NAT:
  Router(config)#access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any

  Router(config)#route-map isp1 permit 10
  Router(config-route-map)#match ip address 100
  Router(config-router-map)#match interface Dialer 1

  Router(config)#route-map isp2 permit 20
  Router(config-route-map)#match ip address 100
  Router(config-router-map)#match interface Dialer 2

  Router(config)#ip nat inside source route-map isp1 interface Dialer 1 overload
  Router(config)#ip nat inside source route-map isp2 interface Dialer 2 overload

  Tạo Tracking-Object cho Dialer 1:
  Router(config)#ip sla monitor 100
  Router(config-sla-monitor)#type echo protocol ipIcmpEcho 8.8.8.8 source-interface Dialer 1
  Router(config-sla-monitor)#timeout 500
  Router(config-sla-monitor)#frequency 3
  !!! Tracking-Object ping Google dns 8.8.8.8 qua interface Dialer 1 mỗi 3 giây và timeout sau 500ms không nhận được response.

  Lâp lịch cho Tracking-Object thực thi tức thì và liên tục:
  Router(config)#ip sla monitor schedule 100 life forever start-time now

  Track đối tượng Tracking-Object ở trên:
  Router(config)#track 100 rtr 100 reachability
  Router(config-track)#delay down 10 up 20

  Tạo Tracking-Object cho Dialer 2
  Router(config)#ip sla monitor 200
  Router(config-sla-monitor)#type echo protocol ipIcmpEcho 8.8.8.8 source-interface Dialer 2
  Router(config-sla-monitor)#timeout 500
  Router(config-sla-monitor)#frequency 3
  !!! Tracking-Object ping Google dns 8.8.8.8 qua interface Dialer 2 mỗi 3 giây và timeout sau 500ms không nhận được response.

  Lâp lịch cho Tracking-Object thực thi tức thì và liên tục
  Router(config)#ip sla monitor schedule 200 life forever start-time now

  Track đối tượng Tracking-Object ở trên
  Router(config)#track 200 rtr 200 reachability
  Router(config-track)#delay down 10 up 20

  Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 1 track 100
  Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 2 track 200

  Publish dịch vụ web ra Internet qua 2 WAN IP.
  Router(config)#route-map isp1static permit 10
  Router(config-route-map)#match interface Dialer 1

  Router(config)#route-map isp2static permit 10
  Router(config-route-map)#match interface Dialer 2

  Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 80 118.69.53.32 80 route-map isp1static
  Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 80 112.213.89.79 80 route-map isp2static

  Các lệnh dùng để troubleshooting cấu hinh PPPoE, NAT
  Router(config)#show ip interface brief
  Router(config)#show ip nat translation
  Router(config)#debug ppp authentication

  Bài viết liên quan:

  - Cấu hình quay số PPPoE trên Router Cisco
  - Cấu hình dự phòng Static route với IP SLA trên Cisco Router
   

trang này