31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Cisco > Cisco Nexus & Industrial
Cisco Nexus N3K-C3636C-R
Switch Cisco Nexus N3K-C3636C-R - Nexus 3636C-R switch, 36p QSFP28...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Nexus N3K-C36180YC-R
Switch Cisco Nexus N3K-C36180YC-R - Nexus 36180YC-R, 48p 10/25G...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Nexus N3K-C3464C
Switch Cisco Nexus N3K-C3464C - Nexus 3464C programmable switch,...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Nexus N3K-C34180YC
Switch Cisco Nexus N3K-C34180YC - Nexus 34180YC programmable...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Nexus N3K-C3264C-E
Switch Cisco Nexus N3K-C3264C-E - Nexus 3264C-E switch with 64...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Nexus N3K-C3264Q
Switch Cisco Nexus N3K-C3264Q - Nexus 3264Q, 64 QSFP+ ports,...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Nexus N3K-C3132C-Z
Switch Cisco Nexus N3K-C3132C-Z - Nexus 3132C-Z switch with 32...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Nexus N3K-C31108TCV-32T
Switch Cisco Nexus N3K-C31108TCV-32T - Nexus 31108TCV-32T, 32...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Nexus N3K-C31108TC-V
Switch Cisco Nexus N3K-C31108TC-V - Nexus 31108TC-V, 48 10Gbase-T...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Nexus N3K-C3132Q-V
Switch Cisco Nexus N3K-C3132Q-V - Nexus 3132Q-V, 32 x 40-Gbps...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Nexus N3K-C3432D-S
Switch Cisco Nexus N3K-C3432D-S - Nexus 3432D-S switch with 32ports...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Nexus N9K-C9332D-GX2B
Switch Cisco Nexus N9K-C9332D-GX2B - Cisco Nexus Switch with...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Nexus N9K-C9364D-GX2A
Switch Cisco Nexus N9K-C9364D-GX2A - Cisco Nexus Switch with...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Nexus N9K-C9364C-GX
Switch Cisco Nexus N9K-C9364C-GX - Nexus 9364C Spine and Leaf...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Nexus N9K-C93600CD-GX
Switch Cisco Nexus N9K-C93600CD-GX - Nexus 93600CD Spine and...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Nexus N9K-C9316D-GX...
Switch Cisco Nexus N9K-C9316D-GX - Nexus 9316D Spine switch with...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Nexus N9K-C93216TC-FX2
Switch Cisco Nexus N9K-C93216TC-FX2 - Nexus 9K Fixed with 96p...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Nexus N9K-C93360YC-FX2
Switch Cisco Nexus N9K-C93360YC-FX2 - Nexus 9K Fixed with 96p...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Nexus N9K-C9336C-FX2-E
Switch Cisco Nexus N9K-C9336C-FX2-E - Nexus 9K Fixed with 36p...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Nexus N9K-C93180YC-FX3
Switch Cisco Nexus N9K-C93180YC-FX3 - Nexus 9300 with 48p 1/10G/25G...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco IE-1000-8P2S-LM

Switch Industrial IE-1000-8P2S-LM...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco IE-1000-4P2S-LM

Switch Industrial IE-1000-4P2S-LM Cisco IE1000 with 4 FE Copper...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco IE-1000-6T2T-LM

Switch Industrial IE-1000-6T2T-LM Cisco IE1000 with 6 FE Copper...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco IE-1000-4T1T-LM

Switch Industrial IE-1000-4T1T-LM Cisco IE1000 with 4 FE Copper...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco IE-2000U-16TC-GP
Switch Cisco IE-2000U-16TC-GP : ● 16 FE PoE+ Copper ports...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco IE-2000U-16TC-G-X
Switch Cisco IE-2000U-16TC-G-X : ● 16 FE Copper ports ●...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco IE-2000U-16TC-G
Switch Cisco IE-2000U-16TC-G : ● 16 FE Copper ports ●...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến