31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng giá rẻ > Thiết bị mạng Extreme
Extreme X440-G2-24t-GE4

Bộ chuyển mạch Extreme X440-G2-24t-GE4 :

  • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme X440-G2-24p-10GE4

Bộ chuyển mạch Extreme X440-G2-24p-10GE4 :

  • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 210-12t-GE2

Bộ chuyển mạch Extreme L2 210-12t-GE2 14 cổng :

  • 12...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 220-12t-10GE2

Bộ chuyển mạch Extreme L3 220-12t-10GE2 14 cổng :

  • 12...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 210-24t-GE2
Bộ chuyển mạch L2 210-24t-GE2 26 cổng : ● 24 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 210-48t-GE4
Bộ chuyển mạch L2 210-48t-GE4 52 cổng : ● 48 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 210-12p-GE2
Bộ chuyển mạch L2 210-12p-GE2 14 cổng : ● 12 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 210-24p-GE2
Bộ chuyển mạch L2 210-24p-GE2 26 cổng : ● 24 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 210-48p-GE4
Bộ chuyển mạch L2 210-48p-GE4 52 cổng : ● 48 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 220-12p-10GE2
Bộ chuyển mạch L3 220-12p-10GE2 14 cổng : ● 12 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 220-24t-10GE2
Bộ chuyển mạch L3 220-24t-10GE2 26 cổng : ● 24 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 220-24p-10GE2
Bộ chuyển mạch L3 220-24p-10GE2 26 cổng : ● 24 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 220-48t-10GE4
Bộ chuyển mạch L3 220-48t-10GE4 52 cổng : ● 48 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 220-48p-10GE4
Bộ chuyển mạch L3 220-48p-10GE4 52 cổng : ● 48 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 4220-8X

Extreme 4220-8X 8-Port cloud-managed stackable Multi-Gig Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 4220-8MW-40P-4X

Extreme 4220-8MW-40P-4X 48-Port stackable Multi-Gig Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 4220-4MW-20P-4X

Extreme 4220-4MW-20P-4X 24-Port stackable Multi-Gig Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 4220-4MW-8P-4X

Extreme 4220-4MW-8P-4X 12-Port stackable Multi-Gig Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 4220-48P-4X

Extreme 4220-48P-4X 48-Port PoE+ cloud-managed stackable switch...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 4220-48T-4X

Extreme 4220-48T-4X 48-Port cloud-managed stackable switch...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 4220-24P-4X

Extreme 4220-24P-4X 24-Port PoE+ cloud-managed stackable switch...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 4220-24T-4X

Extreme 4220-24T-4X 24-Port cloud-managed stackable switch...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 4220-12P-4X

Extreme 4220-12P-4X 12-Port PoE+ cloud-managed stackable switch...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 4220-12T-4X

Extreme 4220-12T-4X 12-Port cloud-managed stackable switch...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 4120-48MW-4Y

Extreme 4120-48MW-4Y 48-port Multi-Gig 90W PoE switch :

  • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 4120-24MW-4Y

Extreme 4120-24MW-4Y 24-port Multi-Gig 90W PoE switch :

  • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 5320-16P-4XE

Extreme 5320-16P-4XE Universal Edge Switch :

  • 16...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến