31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng giá rẻ > Thiết bị mạng Extreme
Extreme X440-G2-24t-GE4

Bộ chuyển mạch Extreme X440-G2-24t-GE4 :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme X440-G2-24p-10GE4

Bộ chuyển mạch Extreme X440-G2-24p-10GE4 :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 210-12t-GE2

Bộ chuyển mạch Extreme L2 210-12t-GE2 14 cổng :

 • 12...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 220-12t-10GE2

Bộ chuyển mạch Extreme L3 220-12t-10GE2 14 cổng :

 • 12...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 210-24t-GE2
Bộ chuyển mạch L2 210-24t-GE2 26 cổng : ● 24 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 210-48t-GE4
Bộ chuyển mạch L2 210-48t-GE4 52 cổng : ● 48 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 210-12p-GE2
Bộ chuyển mạch L2 210-12p-GE2 14 cổng : ● 12 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 210-24p-GE2
Bộ chuyển mạch L2 210-24p-GE2 26 cổng : ● 24 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 210-48p-GE4
Bộ chuyển mạch L2 210-48p-GE4 52 cổng : ● 48 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 220-12p-10GE2
Bộ chuyển mạch L3 220-12p-10GE2 14 cổng : ● 12 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 220-24t-10GE2
Bộ chuyển mạch L3 220-24t-10GE2 26 cổng : ● 24 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 220-24p-10GE2
Bộ chuyển mạch L3 220-24p-10GE2 26 cổng : ● 24 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 220-48t-10GE4
Bộ chuyển mạch L3 220-48t-10GE4 52 cổng : ● 48 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 220-48p-10GE4
Bộ chuyển mạch L3 220-48p-10GE4 52 cổng : ● 48 cổng...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 5320-16P-4XE

Extreme 5320-16P-4XE Universal Edge Switch :

 • 16...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 5320-16P-4XE-DC

Extreme 5320-16P-4XE Universal Edge Switch :

 • 16...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 5320-24T-8XE

Extreme 5320-24T-8XE 5320 Universal Edge Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 5320-24P-8XE

Extreme 5320-24P-8XE Universal Edge Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 5320-48T-8XE

Extreme 5320-48T-8XE Universal Edge Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 5320-48P-8XE

Extreme 5320-48P-8XE Universal Edge Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 5420F-24T-4XE

Extreme 5420F-24T-4XE Universal Edge Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 5420F-24P-4XE

Extreme 5420F-24P-4XE Universal Edge Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 5420F-24S-4XE

Extreme 5420F-24S-4XE Universal Edge Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 5420F-48T-4XE

Extreme 5420F-48T-4XE Universal Edge Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 5420F-48P-4XE

Extreme 5420F-48P-4XE Universal Edge Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 5420F-48P-4XL

Extreme 5420F-48P-4XL Universal Edge Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme 5420F-8W-16P-4XE

Extreme 5420F-8W-16P-4XE Universal Edge Switch :

 • 8...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến