31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Cisco > Cisco Business
Cisco C1300-48T-4G

Cisco C1300-48T-4G Catalyst 1300 48 port GE, 4 x 1G SFP uplinks

  • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1200-48T-4G

Cisco C1200-48T-4G Catalyst 1200 48 port GE, 4 x 1G SFP uplinks

  • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1200-24T-4X

Cisco C1200-24T-4X Catalyst 1200 24 port GE, 4 x 10G SFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1300-48T-4X

Cisco C1300-48T-4X Catalyst 1300 48 port GE, 4 x 10G SFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1200-24T-4G

Cisco C1200-24T-4G Catalyst 1200 24 port GE, 4 x 1G SFP uplinks

  • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1300-24T-4G

Cisco C1300-24T-4G Catalyst 1300 24 port GE, 4 x 1G SFP uplinks

  • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1200-48T-4X

Cisco C1200-48T-4X Catalyst 1200 48 port GE, 4 x 10G SFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1300-24T-4X

Cisco C1300-24T-4X Catalyst 1300 24 port GE, 4 x 10G SFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1300-8MGP-2X

Cisco C1300-8MGP-2X Catalyst 1300 4-port 2.5GE, 4-port GE,...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1300-48MGP-4X

Cisco C1300-48MGP-4X Catalyst 1300 16-port 2.5GE, 32-port...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1300-24MGP-4X

Cisco C1300-24MGP-4X Catalyst 1300 8-port 2.5GE, 16-port GE,...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1300-24XTS

Cisco C1300-24XTS Catalyst 1300 12-port 10GE, 12-port SFP+

  • 12...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1300-24XT

Cisco C1300-24XT Catalyst 1300 24-port 10GE, 4x10G SFP+ Shared

  • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1300-24XS

Cisco C1300-24XS Catalyst 1300 24-port SFP+, 4x10GE Shared

  • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1300-16XTS

Cisco C1300-16XTS Catalyst 1300 8-port 10GE, 8-port SFP+

  • 8...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1300-12XS

Cisco C1300-12XS Catalyst 1300 12-port SFP+, 2x10GE Shared

  • 12...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1300-12XT-2X

Cisco C1300-12XT-2X Catalyst 1300 12-port 10GE, 2x10G SFP+

  • 12...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1200-24P-4X

Cisco C1200-24P-4X Catalyst 1200 24 port GE PoE+ with 195W...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1200-24FP-4X

Cisco C1200-24FP-4X Catalyst 1200 24 port GE PoE+ with 375W...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1300-48FP-4X

Cisco C1300-48FP-4X Catalyst 1300 48-port GE, Full PoE, 4x10G...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1200-48P-4X

Cisco C1200-48P-4X Catalyst 1200 48 port GE PoE+ with 375W...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1200-48P-4G

Cisco C1200-48P-4G Catalyst 1200 48 port GE PoE+ with 375W...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1200-24P-4G

Cisco C1200-24P-4G Catalyst 1200 24 port GE PoE+ with 195W...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1200-8FP-2G

Cisco C1200-8FP-2G Catalyst 1200 8 port GE PoE+ with 120W...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1200-16P-2G

Cisco C1200-16P-2G Catalyst 1200 16 port GE PoE+ with 120W...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1200-8P-E-2G

Cisco C1200-8P-E-2G Catalyst 1200 8 port GE PoE+ with 67W...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco C1300-24FP-4G

Cisco C1300-24FP-4G Catalyst 1300 24 port GE PoE+ with 375W...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến