31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Wireless > Wifi Zyxel
Zyxel NWA130BE

Zyxel NWA130BE Wi-Fi 7 Triple-Radio NebulaFlex Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WBE660S

Zyxel WBE660S WiFi 7 Triple-Radio Unified Pro Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAX300H

Zyxel WAX300H AX3000 Dual-Radio Wall-Plate Unified Access...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA90AX Pro

Zyxel NWA90AX Pro 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio PoE Access...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA50AX Pro

Zyxel NWA50AX Pro 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio PoE Access...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAX640S-6E

Zyxel WAX640S-6E 802.11ax (WiFi 6E) Tri-Radio Unified Pro...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAX620D-6E

Zyxel WAX620D-6E 802.11ax (WiFi 6E) Dual-Radio Unified Pro...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA220AX-6E

Zyxel NWA220AX-6E 802.11ax (WiFi 6E) Dual-Radio PoE Access...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAX650S
Zyxel WAX650S 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio Unified Pro Access...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAX630S
Zyxel WAX630S 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio Unified Pro Access...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAX610D
Zyxel WAX610D 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio Unified Pro Access...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAX510D
Zyxel WAX510D 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio Unified Access Point

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAX655E

Zyxel WAX655E AX5400 Dual-Radio WiFi 6 (802.11ax) Outdoor...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA210AX
Zyxel NWA210AX 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio PoE Access Point

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA110AX
Zyxel NWA110AX 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio PoE Access Point

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA90AX
Zyxel NWA90AX 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio PoE Access Point....

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA50AX
Zyxel NWA50AX 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio PoE Access Point

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA55AXE
Zyxel NWA55AXE 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio Outdoor PoE Access...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAC6502D-S
Zyxel WAC6502D-S 802.11ac Dual Radio Unified Pro Access Point

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAC6503D-S
Zyxel WAC6503D-S 802.11ac Dual Radio Unified Pro Access Point

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAC6303D-S
Zyxel WAC6303D-S 802.11ac Wave 2 Dual-Radio Unified Pro Access...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAC6103D-I
Zyxel WAC6103D-I 802.11ac Dual Radio Dual-optimized Antenna 3x3...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAC5302D-Sv2
Zyxel WAC5302D-Sv2 802.11ac Dual-Radio Unified Access Point

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAC500H
Zyxel WAC500H 802.11ac Wave 2 Wall-Plate Unified Access Point

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAC500
Zyxel WAC500 802.11ac Wave 2 Dual-Radio Unified Access Point

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA5123-AC HD
Zyxel NWA5123-AC HD 802.11ac Wave2 Dual-Radio Unified Access...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA1123ACv3
Zyxel NWA1123ACv3 802.11ac Wave 2 Dual-Radio Ceiling Mount PoE...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến