31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Wireless > Wifi Zyxel
Zyxel Multy M1

Zyxel Multy M1 AX1800 WiFi6 Whole Home WiFi System :

  • Exceptional...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel Multy X

Zyxel Multy X AC3000 Tri-Band WiFi System :

  • Tri-Band...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NBG6604

Zyxel NBG6604 AC1200 Dual-Band Wireless Router :

  • Four...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NBG6615

Zyxel NBG6615 AC1200 MU-MIMO Dual-Band Wireless Gigabit Router...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NBG6515

Zyxel NBG6515 AC750 Dual-Band Wireless Gigabit Router :

  • 802.11ac...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NBG-418N v2

Zyxel NBG-418N v2 Wireless N300 Home Router :

  • Compliant...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NBG7815 Armor G5

Zyxel NBG7815 Armor G5 AX6000 12-Stream Multi-Gigabit WiFi...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NBG6818 Armor G1

Zyxel NBG6818 Armor G1 AC2600 Multi-Gigabit WiFi Router :

  • Latest...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA220AX-6E

Zyxel NWA220AX-6E 802.11ax (WiFi 6E) Dual-Radio PoE Access...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAX620D-6E

Zyxel WAX620D-6E 802.11ax (WiFi 6E) Dual-Radio Unified Pro...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAX640S-6E

Zyxel WAX640S-6E 802.11ax (WiFi 6E) Tri-Radio Unified Pro...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAX630S
Zyxel WAX630S 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio Unified Pro Access...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA90AX
Zyxel NWA90AX 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio PoE Access Point....

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA5301-NJ
Zyxel NWA5301-NJ 802.11n Wall-Plate Unified Access Point

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA55AXE
Zyxel NWA55AXE 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio Outdoor PoE Access...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA50AX
Zyxel NWA50AX 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio PoE Access Point

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NXC5500
Wireless Controller Zyxel NXC5500 : ● Centralized WLAN management...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NXC2500
Wireless Controller Zyxel NXC2500 : ● Centralized management...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA5121-NI
Zyxel NWA5121-NI 802.11n Unified Access Point

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAC5302D-Sv2
Zyxel WAC5302D-Sv2 802.11ac Dual-Radio Unified Access Point

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA210AX
Zyxel NWA210AX 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio PoE Access Point

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA110AX
Zyxel NWA110AX 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio PoE Access Point

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA1302-AC
Zyxel NWA1302-AC 802.11ac Wall-Plate PoE Access Point

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel NWA1123-AC HD
Zyxel NWA1123-AC HD thiết bị AP chuẩn 802.11ac Wave2, hai...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAX610D
Zyxel WAX610D 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio Unified Pro Access...

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAX510D
Zyxel WAX510D 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio Unified Access Point

Liên hệ để có giá tốt

Zyxel WAX650S
Zyxel WAX650S 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio Unified Pro Access...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến