31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Module quang SFP > Module quang Cisco
Stacking Cable Cisco STACK-T4-3M=

STACK-T4-3M= Cisco 3M Type 3 Stacking Cable, spare for C9200,...

Liên hệ để có giá tốt

Stacking Cable Cisco STACK-T4-1M=

STACK-T4-1M= Cisco 1M Type 3 Stacking Cable, spare for C9200,...

Liên hệ để có giá tốt

Stacking Cable Cisco STACK-T4-50CM=

STACK-T4-50CM= Cisco 50CM Type 3 Stacking Cable, spare for...

Liên hệ để có giá tốt

Stack Kit Cisco C9200L-STACK-KIT=

C9200L-STACK-KIT= Cisco C9200L Stack Kit Spare - Compatible...

Liên hệ để có giá tốt

Stack Kit Cisco C9200-STACK-KIT=

C9200-STACK-KIT= Cisco C9200 Stack Kit Spare - Compatible...

Liên hệ để có giá tốt

Power Cisco PWR-C6-1KWAC=

PWR-C6-1KWAC= Cisco 1KW AC Config 5 Power Supply - Compatible...

Liên hệ để có giá tốt

Power Cisco PWR-C6-600WAC=

PWR-C6-600WAC= Cisco 600W AC Config 6 Power Supply - Compatible...

Liên hệ để có giá tốt

Power Cisco PWR-C5-1KWAC=

PWR-C5-1KWAC= Cisco 1KW AC Config 5 Power Supply - Compatible...

Liên hệ để có giá tốt

Power Cisco PWR-C5-600WAC=

PWR-C5-600WAC= Cisco 600W AC Config 5 Power Supply - Compatible...

Liên hệ để có giá tốt

Power Cisco PWR-C5-125WAC=

PWR-C5-125WAC= Cisco 125W AC Config 5 Power Supply - Compatible...

Liên hệ để có giá tốt

Stacking Cable Cisco STACK-T3-3M=

STACK-T3-3M= Cisco 3M Type 3 Stacking Cable, spare for C9300L

Liên hệ để có giá tốt

Stacking Cable Cisco STACK-T3-1M=

STACK-T3-1M= Cisco 1M Type 3 Stacking Cable, spare for C9300L

Liên hệ để có giá tốt

Stacking Cable Cisco STACK-T3-50CM=

STACK-T3-50CM= Cisco 50CM Type 3 Stacking Cable, spare for...

Liên hệ để có giá tốt

Stack Kit Cisco C9300L-STACK-KIT=

C9300L-STACK-KIT= Cisco Catalyst 9300L Stacking Kit - includes...

Liên hệ để có giá tốt

StackPower Cisco CAB-SPWR-150CM=

CAB-SPWR-150CM= Catalyst Stack Power Cable 150 CM Spare -...

Liên hệ để có giá tốt

StackPower Cisco CAB-SPWR-30CM=

CAB-SPWR-30CM= Catalyst Stack Power Cable 30 CM Spare - Compatible...

Liên hệ để có giá tốt

Stacking Cable Cisco STACK-T1-3M=

STACK-T1-3M= Cisco StackWise-480/1T 3m stacking cable spare...

Liên hệ để có giá tốt

Stacking Cable Cisco STACK-T1-1M=

STACK-T1-1M= Cisco StackWise-480/1T 1m stacking cable spare...

Liên hệ để có giá tốt

Stacking Cable Cisco STACK-T1-50CM=

STACK-T1-50CM= Cisco StackWise-480/1T 50cm stacking cable...

Liên hệ để có giá tốt

Power Cisco PWR-C1-1100WAC=

PWR-C1-1100WAC= Cisco Catalyst 1100W AC Config 1 Power Supply...

Liên hệ để có giá tốt

Power Cisco PWR-C1-715WAC=

PWR-C1-715WAC= Cisco Catalyst 715W AC Config 1 Power Supply...

Liên hệ để có giá tốt

Power Cisco PWR-C1-350WAC=

PWR-C1-350WAC= Cisco Catalyst 350W AC Config 1 Power Supply...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco C9500-NM-8X=
C9500-NM-8X= Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module Spare. Network...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco C9500-NM-2Q=
C9500-NM-2Q= Cisco Catalyst 9500 2 x 40GE Network Module Spare. Network...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco GLC-LH-SMD=
Cisco GLC-LH-SMD= : 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco C9300X-NM-2C=
C9300X-NM-2C= Cisco Catalyst 9300 2 x 100G/40G dual rate QSFP...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco GLC-TE=
Cisco GLC-TE= : 1000BASE-T SFP transceiver module for Category...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến