31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Wireless > Wifi Ruckus
Ruckus R560

901-R560-Z200 - Ruckus R560 High-Performance Tri-Radio Wi-Fi...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R760

901-R760-Z200 - Ruckus R760 Ultra High Performance Wi-Fi 6E...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R350

901-R350-Z202 - Ruckus R350 Wi-Fi 6 2x2:2 Indoor Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R550

901-R550-Z200 - Ruckus R550 Wi-Fi 6 2x2:2 Indoor Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R650

901-R650-Z200 - Ruckus R650 High Performance Wi-Fi 6 4x4:4...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R750

901-R750-Z200 - Ruckus R750 Very High Performance Wi-Fi 6...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R850

901-R850-Z200 - Ruckus R850 Ultra High Performance Wi-Fi 6...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus H550 (901-H550-Z200)

901-H550-Z200 - Ruckus H550 Wall-Mounted Wi-Fi 6 2x2:2 Indoor...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus H350

901-H350-Z200 - Ruckus H350 Wall-Mounted Wi-Fi 6 2x2:2 Indoor...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus T750
Ruckus T750 Very High Performance Wi-Fi 6 4x4:4 Outdoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus T750SE
Ruckus T750SE Very High Performance Wi-Fi 6 4x4:4 Outdoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus T350c
Ruckus T350c Outdoor 2x2:2 2.4/5GHz Wi-Fi 6 access point with...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus T350d
Ruckus T350d Ruckus T350c Outdoor 2x2:2 2.4/5GHz Wi-Fi 6 access...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus SmartZone 144
Ruckus SmartZone 144 wireless network controllers : ● 4 x...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus SmartZone 300
Ruckus SmartZone 300 wireless network controllers : ● 6 x...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus Virtual SmartZone...
Ruckus Virtual SmartZone Controller vSZ-E: 1,024, 3K w/cluster...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus Virtual SmartZone...
Ruckus Virtual SmartZone Controller vSZ-H: 10K, 30K w/cluster...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus Unleashed
Ruckus Unleashed: Up to 25 Number of APs supported, Clients,...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến