31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Wireless > Wifi Ruckus
Ruckus R760

901-R760-Z200 - Ruckus R760 Ultra High Performance Wi-Fi 6E...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus H350
Ruckus H350 Wall-Mounted Wi-Fi 6 2x2:2 Indoor Access Point (AP),...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R350
Ruckus R350 Indoor 802.11ax Wi-Fi 6 Access Point ● BeamFlex...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R550
Ruckus R550 High Performance Wi-Fi 6 2x2:2 Indoor Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R650
Ruckus R650 High Performance Wi-Fi 6 4x4:4 Indoor Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R750
Ruckus R750 Very High Performance Wi-Fi 6 4x4:4 Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R850
Ruckus R850 Ultra High Performance Wi-Fi 6 8x8:8 Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus H320
Ruckus H320 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus H510
Ruckus H510 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus H550
Ruckus H550 Wall-Mounted Wi-Fi 6 2x2:2 Indoor Access Point (AP),...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus M510
Ruckus M510 Mobile Indoor 802.11ac Wave 2 2x2:2 Wi-Fi Indoor...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R310
Ruckus R310 Indoor 802.11ac Wi-Fi Access Point ● BeamFlex...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R320
Ruckus R320 Indoor 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Access Point ● BeamFlex...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R510
Ruckus R510 Indoor 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Access Point for Dense...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R610
Ruckus R610 Indoor 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Access Point for Dense...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R710
Ruckus R710 Indoor 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Access Point for Ultra-Dense...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R720
Ruckus R720 Indoor 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Access Point with Multi-Gigabit...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus R730
Ruckus R730 Ultra High Performance Wi-Fi 6 8x8:8 Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus C110
Ruckus C110 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus T310c
Ruckus T310c Outdoor 2x2:2 2.4/5GHz 802.11ac Wave 2 Wi-Fi access...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus T310d
Ruckus T310d Outdoor 2x2:2 2.4/5GHz 802.11ac Wave 2 Wi-Fi access...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus T310s
Ruckus T310s Outdoor 2x2:2 2.4/5GHz 802.11ac Wave 2 Wi-Fi access...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus T310n
Ruckus T310n Outdoor 2x2:2 2.4/5GHz 802.11ac Wave 2 Wi-Fi access...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus T750
Ruckus T750 Very High Performance Wi-Fi 6 4x4:4 Outdoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus T750SE
Ruckus T750SE Very High Performance Wi-Fi 6 4x4:4 Outdoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus E510
Ruckus E510 Embedded 802.11ac Outdoor Wave 2 Wi-Fi Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Ruckus T350c
Ruckus T350c Outdoor 2x2:2 2.4/5GHz Wi-Fi 6 access point with...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến