31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng HPE > Switch Aruba
Aruba 6300M 24p SFP+ +...

R8S92A - Aruba 6300M 24p SFP+ LRM support and 2p 50G and 2p...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 6300M 12p Class 8...

R8S91A - Aruba 6300M 12p Class 8 PoE and 36p Class 6 PoE HPE...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 6300M 48p 1G/2.5G/5G...

R8S90A - Aruba 6300M 48p HPE Smart Rate 1G/2.5G/5G Class 8...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 6300M 24p 1G/2.5G/5G/10G...

R8S89A - Aruba 6300M 24p HPE Smart Rate 1G/2.5G/5G/10G Class...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexFabric 5945 32QSFP28...

JQ077A - HPE FlexFabric 5945 32QSFP28 Switch :

 • 32...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexFabric 5945 48SFP28...

JQ074A - HPE FlexFabric 5945 48SFP28 8QSFP28 Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexFabric 5944 48XGT...

JL836A - HPE FlexFabric 5944 48XGT 6QSFP28 Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexFabric 5710 48SFP+...

JL585A - HPE FlexFabric 5710 48SFP+ 6QSFP+ or 2QSFP28 Switch...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexFabric 5710 48XGT...

JL586A - HPE FlexFabric 5710 48XGT 6QSFP+ or 2QSFP28 Switch...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexFabric 5710 24SFP+...

JL587A - HPE FlexFabric 5710 24SFP+ 6QSFP+ or 2QSFP28 Switch...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexFabric 5710 24XGT...

JL689A - HPE FlexFabric 5710 24XGT 6QSFP+ or 2QSFP28 Switch...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexNetwork 5520 24G...

R8M25A - HPE FlexNetwork 5520 24G 4SFP+ HI Switch :

 • 16...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexNetwork 5520 48G...

R8M26A - HPE FlexNetwork 5520 48G 4SFP+ HI 1-slot Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexNetwork 5520 24G...

R8M27A - HPE FlexNetwork 5520 24G SFP 4SFP+ HI Switch :

 • 16...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexNetwork 5520 24G...

R8M28A - HPE FlexNetwork 5520 24G PoE+ 4SFP+ HI Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexNetwork 5520 48G...

R8M29A - HPE FlexNetwork 5520 48G PoE+ 4SFP+ HI 1-slot Switch...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexNetwork 5140 24G...

R8J41A - HPE FlexNetwork 5140 24G 2SFP+ 2XGT EI Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexNetwork 5140 8G...

R8J42A - HPE FlexNetwork 5140 8G 2SFP 2GT Combo EI Switch...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexNetwork 5140 24G...

JL823A - HPE FlexNetwork 5140 24G PoE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexNetwork 5140 48G...

JL824A - HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+ (370W) EI Switch...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexNetwork 5140 48G...

JL825A - HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexNetwork 5140 24G...

JL826A - HPE FlexNetwork 5140 24G SFP 4SFP+ EI Switch :

 • 16...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexNetwork 5140 24G...

JL827A - HPE FlexNetwork 5140 24G PoE+ 4SFP+ (370W) EI Switch...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexNetwork 5140 24G...

JL828A - HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexNetwork 5140 48G...

JL829A - HPE FlexNetwork 5140 48G 4SFP+ EI Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexNetwork 5140 24G...

R9L61A - HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ 1-slot HI Switch :

 • 16...

Liên hệ để có giá tốt

HPE FlexNetwork 5140 48G...

R9L62A - HPE FlexNetwork 5140 48G 4SFP+ 1-slot HI Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến