31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng HPE > Switch Aruba
Aruba Instant On 1830 8G...
JL810A - Aruba Instant On 1830 8G Switch : ● 8 RJ-45 autosensing...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1830 8G...
JL811A - Aruba Instant On 1830 8G 4p Class4 PoE 65W Switch : ●...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1830 24G...
JL812A - Aruba Instant On 1830 24G 2SFP Switch : ● 24 RJ-45...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1830 24G...
JL813A - Aruba Instant On 1830 24G 12p Class 4 PoE 2SFP 195W...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1830 48G...
JL814A - Aruba Instant On 1830 48G 4SFP Switch : ● 48 RJ-45...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1830 48G...
JL815A - Aruba Instant On 1830 48G 24p Class 4 PoE 4SFP 370W...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1960 12XGT...
JL805A - Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+ Switch : ● 12 RJ-45...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1960 24G...
JL806A - Aruba Instant On 1960 24G 2XGT 2SFP+ Switch : ● 24...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1960 24G...
JL807A - Aruba Instant On 1960 24G 20p Class 4 4p Class 6 PoE...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1960 48G...
JL808A - Aruba Instant On 1960 48G 2XGT 2SFP+ Switch : ● 48...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1960 48G...
JL809A - Aruba Instant On 1960 48G 40p Class 4 8p Class 6 PoE...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1930 8G...
JL680A - Aruba Instant On 1930 8G 2SFP Switch : ● 8 RJ-45...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1930 8G...
JL681A - Aruba Instant On 1930 8G Class4 PoE 2SFP 124W Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1930 24G...
JL682A - Aruba Instant On 1930 24G 4SFP/SFP+ Switch : ● 24...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1930 24G...
JL683A - Aruba Instant On 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 195W...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1930 48G...
JL685A - Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/ SFP+ Switch : ●...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1930 48G...
JL686A - Aruba Instant On 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1930 24G...
JL684A - Aruba Instant On 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W...

Liên hệ để có giá tốt

HPE OfficeConnect 1420...
JH016A - HPE OfficeConnect 1420 16G Unmanaged plug-and-play Gigabit...

Liên hệ để có giá tốt

HPE OfficeConnect 1420...
JH017A - HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP Unmanaged plug-and-play...

Liên hệ để có giá tốt

HPE OfficeConnect 1420...
JH018A - HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP+ Unmanaged plug-and-play...

Liên hệ để có giá tốt

HPE OfficeConnect 1420...
JH019A - HPE OfficeConnect 1420 24G PoE+ (124W) Unmanaged plug-and-play...

Liên hệ để có giá tốt

HPE OfficeConnect 1420...
JH327A - HPE OfficeConnect 1420 5G Unmanaged plug-and-play Gigabit...

Liên hệ để có giá tốt

HPE OfficeConnect 1420...
JH328A - HPE OfficeConnect 1420 5G PoE+ (32W) Unmanaged plug-and-play...

Liên hệ để có giá tốt

HPE OfficeConnect 1420...
JH329A - HPE OfficeConnect 1420 8G Unmanaged plug-and-play Gigabit...

Liên hệ để có giá tốt

HPE OfficeConnect 1420...
JH330A - HPE OfficeConnect 1420 8G PoE+ (64W) Unmanaged plug-and-play...

Liên hệ để có giá tốt

HPE OfficeConnect 1420...
JG708B - HPE OfficeConnect 1420 24G Unmanaged plug-and-play Gigabit...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến