31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng HPE > Switch Aruba
Aruba Instant On 1960 8p...

S0F35A - Aruba Instant On 1960 8p 1G Class 4 4p SR1G/2.5G...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1960 12XGT...
JL805A - Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+ Switch : ● 12 RJ-45...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1960 24G...
JL806A - Aruba Instant On 1960 24G 2XGT 2SFP+ Switch : ● 24...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1960 24G...
JL807A - Aruba Instant On 1960 24G 20p Class 4 4p Class 6 PoE...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1960 48G...
JL808A - Aruba Instant On 1960 48G 2XGT 2SFP+ Switch : ● 48...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1960 48G...
JL809A - Aruba Instant On 1960 48G 40p Class 4 8p Class 6 PoE...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1930 8G...
JL680A - Aruba Instant On 1930 8G 2SFP Switch : ● 8 RJ-45...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1930 8G...
JL681A - Aruba Instant On 1930 8G Class4 PoE 2SFP 124W Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1930 24G...
JL682A - Aruba Instant On 1930 24G 4SFP/SFP+ Switch : ● 24...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1930 24G...

JL683B - Aruba Instant On 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 195W...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1930 24G...

JL684B - Aruba Instant On 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1930 48G...
JL685A - Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/ SFP+ Switch : ●...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1930 48G...

JL686B - Aruba Instant On 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1430 5G...

R8R44A - Aruba Instant On 1430 5G Switch :

  • 5...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1430 8G...

R8R45A - Aruba Instant On 1430 8G Switch :

  • 8...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1430 8G...

R8R46A - Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Switch :

  • 8...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1430 16G...

R8R47A - Aruba Instant On 1430 16G Switch :

  • 16...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1430 16G...

R8R48A - Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1430 24G...

R8R49A - Aruba Instant On 1430 24G Switch :

  • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1430 26G...

R8R50A - Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch :

  • 26...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1830 8G...
JL810A - Aruba Instant On 1830 8G Switch : ● 8 RJ-45 autosensing...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1830 8G...
JL811A - Aruba Instant On 1830 8G 4p Class4 PoE 65W Switch : ●...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1830 24G...
JL812A - Aruba Instant On 1830 24G 2SFP Switch : ● 24 RJ-45...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1830 24G...
JL813A - Aruba Instant On 1830 24G 12p Class 4 PoE 2SFP 195W...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1830 48G...
JL814A - Aruba Instant On 1830 48G 4SFP Switch : ● 48 RJ-45...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On 1830 48G...
JL815A - Aruba Instant On 1830 48G 24p Class 4 PoE 4SFP 370W...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 6000 48G PoE 4SFP...

R9Y03A - Aruba CX 6000 48G Class4 PoE 4SFP 740W Switch :

  • 48...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến