31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Wireless > Wifi Extreme
Extreme AP310e (AP310e-WR)

AP310e-WR - Extreme AP310e Wi-Fi 6 (802.11ax) Indoor...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme WiNG NX 5500 (NX-5500-100R0-WR)

NX-5500-100R0-WR - Thiết bị điều khiển Wi-Fi Extreme...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP410C (AP410C-1-WR)

AP410C-1-WR - Extreme AP410C Wi-Fi 6 (802.11ax) Tri-Radio...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP305C (AP305C-1-WR)

AP305C-1-WR - Extreme AP305C Wi-Fi 6 Indoor Access Point :

  • 1...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP310i (AP310i-1-WR)

AP310i-1-WR - Extreme AP310i Wi-Fi 6 (802.11ax) Indoor...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP360e (AP360e-WR)

AP360e-WR - Extreme AP360e Wi-Fi 6 (802.11ax) Outdoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP410C (AP410C-WR)

AP410C-WR - Extreme AP410C Wi-Fi 6 (802.11ax) Tri-Radio Access...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP305C (AP305C-WR)

AP305C-WR - Extreme AP305C Wi-Fi 6 Indoor Access Point :

  • 1...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP310i (AP310i-WR)

AP310i-WR - Extreme AP310i Wi-Fi 6 (802.11ax) Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP310e (AP310e-1-WR)

AP310e-1-WR - Extreme AP310e Wi-Fi 6 (802.11ax) Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme WiNG AP7622 (AP-7622-68B30-1-WR)

Bộ phát Wi-Fi Extreme WiNG AP 7622 : 802.11ac dual-band...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP5020 (AP5020-WW)

AP5020-WW -  Extreme AP5020 Wi-Fi 7 Tri-Radio Indoor...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP410i (AP410i-1-WR)

AP410i-1-WR - Extreme AP410i Wi-Fi 6 Tri-Radio Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP410i (AP410i-WR)

AP410i-WR - Extreme AP410i Wi-Fi 6 Tri-Radio Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP410e (AP410e-WR)

AP410e-WR - Extreme AP410e Wi-Fi 6 Tri-Radio Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP510i (AP510i-1-WR)

AP510i-1-WR - Extreme AP510i Wi-Fi 6 Dual-Radio Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP510i (AP510i-WR)

AP510i-WR - Extreme AP510i Wi-Fi 6 Dual-Radio Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP510e (AP510e-WR)

AP510e-WR - Extreme AP510e Wi-Fi 6 Dual-Radio Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP505i (AP505i-WR)

AP505i-WR - Extreme AP505i Wi-Fi 6 Dual-Radio Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP510C (AP510C-W)

AP510C-W - Extreme AP510C Wi-Fi 6 Indoor Access Point :

  • 1...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP510CX (AP510CX-W)

AP510CX-W - Extreme AP510C Wi-Fi 6 Indoor Access Point :

  • 1...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP305CX (AP305CX-WR)

AP305CX-WR - Extreme AP305CX Wi-Fi 6 Indoor Access Point :

  • 1...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP460C (AP460C-WR)

AP460C-WR - Extreme AP460C Wi-Fi 6 Tri-Radio Outdoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP460S6C (AP460S6C-WR)

AP460S6C-WR - Extreme AP460S6C Wi-Fi 6 Tri-Radio Outdoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP460S12C (AP460S12C-WR)

AP460S12C-WR - Extreme AP460S12C Wi-Fi 6 Tri-Radio Outdoor...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP302W (AP302W-WR)

AP302W-WR - Extreme AP302W Wallplate Wi-Fi 6 Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP3000X (AP3000X-WW)

AP3000X-WW - Extreme AP3000X Wi-Fi 6E Dual-Radio Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến