31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Wireless > Wifi Extreme
Extreme AP410C (AP410C-WR)
Extreme AP410C : Indoor Tri Radio WiFi6 AP, 2.4 GHz, 5GHz, and...

Liên hệ để có giá tốt

Controller Extreme WiNG...

Thiết bị điều khiển Wi-Fi Extreme Controller WiNG...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP310i (AP310i-WR)
Extreme AP310i : Dual Radio 802.11ax - 2x2:2, Dual 5G Indoor...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP310e (AP310e-WR)
Extreme AP310e : Dual Radio 802.11ax - 2x2:2, Dual 5G Indoor...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP360i (AP360i-WR)
Extreme AP360i : Dual Radio 802.11ax - 2x2:2, Dual 5G Outdoor...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP360e (AP360e-WR)
Extreme AP360e : Dual Radio 802.11ax - 2x2:2, Dual 5G Outdoor...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP5050D (AP5050D-WW)

Extreme AP5050D High-Density Wi-Fi 6E Outdoor Universal Wireless...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP5050U (AP5050U-WW)

Extreme AP5050U High-Density Wi-Fi 6E Outdoor Universal Wireless...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP5010 (AP5010-WW)
Extreme AP5010 Indoor Tri Radio Wi-Fi 6E AP (4x4:4): 2.4 GHz,...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP4000 (AP4000-WW)
Extreme Universal Wireless AP4000 : ● Indoor Tri Radio WiFi...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP302W (AP302W-WR)
Extreme AP302W : Indoor WiFi 6 Wallplate, 2x2 radios with Dual...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP460C (AP460C-WR)
Extreme AP460C : Outdoor Tri Radio WiFi6 AP, 2.4 GHz, 5GHz, and...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP505i (AP505i-WR)
Extreme AP505i : Dual Radio 802.11ax - 4x4:4 + 4x4:4, Indoor...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP510i (AP510i-WR)
Extreme AP510i : Cloud-managed Wi-Fi 6 Dual Radio 802.11ax -...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP510e (AP510e-WR)
Extreme AP510e : Cloud-managed Wi-Fi 6 Dual Radio 802.11ax -...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP650 (AH-AP-650-AX-W)
Extreme AP650 : Indoor plenum rated AP, dual 5 GHz radio 4x4:4...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP650X (AH-AP-650X-AX-W)
Extreme AP650X : Indoor plenum rated AP, dual 5 GHz 4x4:4 802.11ac/ax,...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP510C (AP510C-W)
Extreme AP510C : Indoor Wi-Fi6 AP, 4x4 radios, 2.5 GbE and 1...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP510CX (AP510CX-W)
Extreme AP510CX : Indoor Wi-Fi6 AP, 4x4 radios, 2.5 GbE and 1...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP560i (AP560i-WR)
Extreme AP560i : Cloud-ready, Dual 5GHz, Dual band, Sensor radio,...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP560h (AP560h-WR)
Extreme AP560h : Cloud-ready, Dual 5GHz, Dual band, Sensor radio,...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP410i (AP410i-WR)
Extreme AP410i : Tri Radio 802.11ax - 4x4:4 + 2x2:2, Full time...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP410e (AP410e-WR)
Extreme AP410e : Tri Radio 802.11ax - 4x4:4 + 2x2:2, Full time...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP460i (AP460i-WR)
Extreme AP460i : Tri Radio 802.11ax - 4x4:4 + 2x2:2, Full time...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP460e (AP460e-WR)
Extreme AP460e : Tri Radio 802.11ax - 4x4:4 + 2x2:2, Full time...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP305C (AP305C-WR)
Extreme AP305C : Indoor Wi-Fi 6 AP, 2x2 radios with Dual 5GHz...

Liên hệ để có giá tốt

Extreme AP305CX (AP305CX-WR)
Extreme AP305CX : Indoor Wi-Fi 6 AP, 2x2 radios with Dual 5GHz...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến