31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Wireless > Wifi Cambium
Cambium X7-35X (X7-35X-0A00-RW)

X7-35X-0A00-RW - Cambium X7-35X Wi-Fi 7 Indoor Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium X7-35X (X7-35X-0A06-RW)

X7-35X-0A06-RW - Cambium X7-35X Wi-Fi 7 Indoor Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium XE3-4 (XE3-4X00A00-RW)

XE3-4X00A00-RW - Cambium XE3-4 Indoor Wi-Fi 6E Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium XE5-8 (XE5-8X00A00-RoW)

XE5-8X00A00-RoW - Cambium XE5-8 Indoor Wi-Fi 6E Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium XV2-21X (XV2-21X0A00-RW)

XV2-21X0A00-RW - Cambium XV2-21X Indoor Wi-Fi 6 Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium XV2-2X (XV2-2X00A00-RW)

XV2-2X00A00-RW - Cambium XV2-2X Indoor Wi-Fi 6 Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium XV3-8 (XV3-8X00A00-RW)

XV3-8X00A00-RW - Cambium XV3-8 Indoor Wi-Fi 6 Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium XV2-22H (XV2-22H0A00-RW)

XV2-22H0A00-RW - Cambium XV2-22H Wi-Fi 6 Indoor Wall Plate...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium e410 (PL-E410X00B-RW)

PL-E410X00B-RW - Cambium e410 802.11ac Wave 2 Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium e600 (PL-E600X00A-RW)

PL-E600X00A-RW - Cambium e600 802.11ac Wave 2 Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium XV2-23T (XV2-23T0A00-RW)

XV2-23T0A00-RW - Cambium XV2-23T Outdoor Wi-Fi 6 Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium XV2-2T0 (XV2-2T0XA00-RW)

XV2-2T0XA00-RW - Cambium XV2-2T0 Outdoor Wi-Fi 6 Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium XV2-2T1 (XV2-2T1XA00-RW)

XV2-2T1XA00-RW - Cambium XV2-2T1 Outdoor Wi-Fi 6 Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium XE3-4TN (XE3-4TN0A00-RW)

XE3-4TN0A00-RW - Cambium XE3-4TN Outdoor Wi-Fi 6/6E Access...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium XE3-4TN (XE3-4TN0A06-RW)

XE3-4TN0A06-RW - Cambium XE3-4TN Outdoor Wi-Fi 6/6E Access...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium HUB 360r (CV-H00RPEUA-RW)

CV-H00RPEUA-RW Hub không dây Cambium cnVision...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium HUB FLEXr (CV-HC2RPEUA-RW)

CV-HC2RPEUA-RW Hub không dây Cambium cnVision...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium CLIENT MINI (CV-D16SPEUA-RW)

CV-D16SPEUA-RW Client không dây Cambium cnVision...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium CLIENT MAXrp (CV-P19RPEUA-RW)

CV-P19RPEUA-RW Client không dây Cambium cnVision...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium CLIENT MAXr (CV-C19RPEUA-RW)

CV-C19RPEUA-RW Client không dây Cambium cnVision...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium e425H
Cambium cnPilot e425H Indoor : 802.11ac Wave 2, Indoor Wall Plate;...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium e510
Cambium cnPilot e510 : Outdoor 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium e700
Cambium cnPilot e700 : Outdoor 802.11ac Wave 2, 2x2/4x4, Access...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium V1000
60 GHz cnWave V1000 : ● Frequency Range : 57 to 66 GHz in...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium ePMP Force 300-19R
Cambium ePMP Force 300-19R : ● Channel Spacing : Configurable...

Liên hệ để có giá tốt

Cambium PTP 450b
Cambium PTP 450b features up to 300 Mbps in a 40 MHz channel....

Liên hệ để có giá tốt

Cambium PTP 450i
PTP 450i Fixed Wireless Backhaul : The ultra-wide band PTP 450i...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến