31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng HPE > Wifi Aruba
Aruba AP-503 (R8M98A)

R8M98A - Aruba AP-503 (RW) Dual Radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-615 (R7J49A)

R7J49A - Aruba AP-615 (RW) Dual-radio Tri-band 2x2:2 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On AP25 (R9B28A)

R9B28A - Aruba Instant On AP25 (RW) 4x4 Wi-Fi 6 Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-655 (R7J38A)
R7J38A - Aruba AP-655 (RW) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-635 (R7J27A)
R7J27A - Aruba AP-635 (RW) Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-555 (JZ356A)
JZ356A - Aruba AP-555 (RW) Dual Radio 8x8:8 / 4x4:4 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-534 (JZ331A)
JZ331A - Aruba AP-534 (RW) Dual Radio 4x4:4 802.11ax External...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-535 (JZ336A)
JZ336A - Aruba AP-535 (RW) Dual Radio 4x4:4 802.11ax Internal...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-514 (Q9H57A)
Q9H57A - Aruba AP-514 (RW) Dual Radio 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-515 (Q9H62A)
Q9H62A - Aruba AP-515 (RW) Dual Radio 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-504 (R2H22A)
R2H22A - Aruba AP-504 (RW) Dual Radio 2x2:2 802.11ax External...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-505 (R2H28A)
R2H28A - Aruba AP-505 (RW) Dual Radio 2x2:2 802.11ax Internal...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-303 (JZ320A)
JZ320A - Aruba AP-303 (RW) Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-303P (R0G68A)
R0G68A - Aruba AP-303P (RW) Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-503H (R3V36A)
R3V36A - Aruba AP-503H (RW) Dual-radio 802.11ax 2x2 Unified Hospitality...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-505H (R3V46A)
R3V46A - Aruba AP-505H (RW) Dual-radio 802.11ax 2x2 Unified Hospitality...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-303H (JY678A)
JY678A - Aruba AP-303H (RW) Dual-radio 802.11ac 2x2 Unified Hospitality...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-203R (JY712A)
JY712A - Aruba AP-203R (RW) Flex-radio 802.11ac 2x2 Unified Remote...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On AP22 (R4W02A)
R4W02A - Aruba Instant On AP22 (RW) 2x2 Wi-Fi 6 Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On AP11 (R2W96A)
R2W96A - Aruba Instant On AP11 (RW) 2x2 11ac Wave2 Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On AP12 (R2X01A)
R2X01A - Aruba Instant On AP12 (RW) 3X3 11ac Wave2 Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On AP15 (R2X06A)
R2X06A - Aruba Instant On AP15 (RW) 4X4 11ac Wave2 Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On AP11D...
R2X16A - Aruba Instant On AP11D (RW) 2x2 11ac Wave2 Desk/Wall...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On AP17 (R2X11A)
R2X11A - Aruba Instant On AP17 (RW) 2x2 11ac Wave2 Outdoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-587 (R7T10A)

R7T10A - Aruba AP-587 (RW) Dual Radio 4x4:4 802.11ax Internal...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-585 (R7T05A)

R7T05A - Aruba AP-585 (RW) Dual Radio 4x4:4 802.11ax Internal...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-584 (R7T00A)

R7T00A - Aruba AP-584 (RW) Dual Radio 4x4:4 802.11ax External...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến