31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng HPE > Wifi Aruba
Aruba Instant On AP32 (S1T23A)

S1T23A - Aruba Instant On AP32 Wi-Fi 6E Indoor Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On AP25 (R9B28A)

R9B28A - Aruba Instant On AP25 (RW) 4x4 Wi-Fi 6 Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On AP21 (S1T09A)

S1T09A - Aruba Instant On AP21 Wi-Fi 6 Indoor Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On AP22 (R4W02A)
R4W02A - Aruba Instant On AP22 (RW) 2x2 Wi-Fi 6 Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On AP22D...

S1U76A - Aruba Instant On AP22D (RW) Wi-Fi 6 Indoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba Instant On AP27 (S1T37A)

S1T37A - Aruba Instant On AP27 Wi-Fi 6 (RW) Outdoor Access...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-734 (S1G32A)

S1G32A - Bộ phát Wi-Fi 7 Indoor Aruba AP-734

  • Ba...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-735 (S1G42A)

S1G42A - Bộ phát Wi-Fi 7 Indoor Aruba AP-735

  • Ba...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-654 (S1G53A)

S1G53A - Aruba AP-654-RW Wi-Fi 6E External Antennas Indoor...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-634 (S1G49A)

S1G49A - Aruba AP-634-RW Wi-Fi 6E External Antennas Indoor...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-615 (R7J49A)

R7J49A - Aruba AP-615 (RW) Dual-radio Tri-band 2x2:2 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-655 (R7J38A)
R7J38A - Aruba AP-655 (RW) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-635 (R7J27A)
R7J27A - Aruba AP-635 (RW) Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-555 (JZ356A)
JZ356A - Aruba AP-555 (RW) Dual Radio 8x8:8 / 4x4:4 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-534 (JZ331A)
JZ331A - Aruba AP-534 (RW) Dual Radio 4x4:4 802.11ax External...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-535 (JZ336A)
JZ336A - Aruba AP-535 (RW) Dual Radio 4x4:4 802.11ax Internal...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-514 (Q9H57A)
Q9H57A - Aruba AP-514 (RW) Dual Radio 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-515 (Q9H62A)
Q9H62A - Aruba AP-515 (RW) Dual Radio 4x4:4 + 2x2:2 802.11ax...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-505 (R2H28A)
R2H28A - Aruba AP-505 (RW) Dual Radio 2x2:2 802.11ax Internal...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-504 (R2H22A)
R2H22A - Aruba AP-504 (RW) Dual Radio 2x2:2 802.11ax External...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-503 (R8M98A)

R8M98A - Aruba AP-503 (RW) Dual Radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-303 (JZ320A)
JZ320A - Aruba AP-303 (RW) Dual 2x2:2 MU-MIMO Radio Internal...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-605H (S0B60A)

S0B60A - Aruba AP-605H (RW) Wi-Fi 6E Indoor Access Point :

  • Tri‑band...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-605R (R8N09A)

R8N09A - Aruba AP-605R Wi-Fi 6E Remote Indoor Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-503R (R8N04A)

R8N04A - Aruba AP-503R Wi-Fi 6 Remote Indoor Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-503H (R3V36A)
R3V36A - Aruba AP-503H (RW) Dual-radio 802.11ax 2x2 Unified Hospitality...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-505H (R3V46A)
R3V46A - Aruba AP-505H (RW) Dual-radio 802.11ax 2x2 Unified Hospitality...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến