31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng giá rẻ > Thiết bị mạng Ruijie
Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP-P

Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP-P 28-Port Gigabit Layer 2 Cloud...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP

Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP 28-Port Gigabit Layer 2 Cloud Managed...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP

Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP 10-Port Gigabit Layer 2 Cloud Managed...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP-P

Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP-P 10-Port Gigabit Layer 2 Cloud...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-NBS3200-24GT4XS

Ruijie RG-NBS3200-24GT4XS 24-port Gigabit Layer 2 Managed...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-NBS3200-24GT4XS-P

Ruijie RG-NBS3200-24GT4XS-P 24-Port Gigabit Layer 2 Cloud...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS

Ruijie RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS 24-Port Gigabit SFP with 8...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-NBS3200-48GT4XS

Ruijie RG-NBS3200-48GT4XS 48-Port Gigabit Layer 2 Managed...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-NBS3200-48GT4XS-P

Ruijie RG-NBS3200-48GT4XS-P 48-Port Gigabit Layer 2 Cloud...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-NBS5100-24GT4SFP

Ruijie RG-NBS5100-24GT4SFP 28-Port Gigabit Layer 2+ Non-PoE...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-NBS5100-48GT4SFP

Ruijie RG-NBS5100-48GT4SFP 52-Port Gigabit Layer 2+ Non-PoE...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-NBS5200-24GT4XS

Ruijie RG-NBS5200-24GT4XS 24-port Gigabit Layer 2+ Non-PoE...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS

Ruijie RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS 24-port Gigabit Layer 2+ Non-PoE...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-NBS5200-48GT4XS

Ruijie RG-NBS5200-48GT4XS 48-port Gigabit Layer 2+ Non-PoE...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES224GC

Ruijie RG-ES224GC 24-Port Gigabit Cloud Mananged Non-PoE Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES226GC-P

Ruijie RG-ES226GC-P 26-Port Gigabit Smart Cloud Mananged PoE...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES216GC

Ruijie RG-ES216GC 16-Port Gigabit Cloud Mananged Non-PoE Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES218GC-P

Ruijie RG-ES218GC-P 18-Port Gigabit Smart Cloud Mananged PoE...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES208GC

Ruijie RG-ES208GC 8-Port Gigabit Cloud Mananged Non-PoE Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES205GC

Ruijie RG-ES205GC 5-Port Gigabit Cloud Mananged Non-PoE Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES205GC-P

Ruijie RG-ES205GC-P 5-Port Gigabit Smart Cloud Mananged PoE...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES206GC-P

Ruijie RG-ES206GC-P 6-Port Gigabit Smart Cloud Mananged PoE...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES209GC-P

Ruijie RG-ES209GC-P 9-Port Gigabit Smart Cloud Mananged PoE...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES210GC-LP

Ruijie RG-ES210GC-LP 10-Port Gigabit Smart Cloud Mananged...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-RSR10-01G-T

Ruijie RG-RSR10-01G-T 4G Wireless Router :

  • 5...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES109G-LP-L

Ruijie RG-ES109G-LP-L Unmanaged Switch :

  • 9...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES126G-LP-L

Ruijie RG-ES126G-LP-L Unmanaged Switch :

  • 24...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến