31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng giá rẻ > Thiết bị mạng Ruijie
Ruijie RG-RSR10-01G-T

Ruijie RG-RSR10-01G-T 4G Wireless Router :

 • 5...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES109G-LP-L

Ruijie RG-ES109G-LP-L Unmanaged Switch :

 • 9...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES126G-LP-L

Ruijie RG-ES126G-LP-L Unmanaged Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES126G-P-L

Ruijie RG-ES126G-P-L Unmanaged Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S5310-48SFP4XS-E

Ruijie RG-S5310-48SFP4XS-E Managed Access Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S5310-24SFP4XS-E

Ruijie RG-S5310-24SFP4XS-E Managed Access Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S5310-48GT4XS-E

Ruijie RG-S5310-48GT4XS-E Managed Access Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S5310-24GT4XS-E

Ruijie RG-S5310-24GT4XS-E Managed Access Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S1920-24GT4SFP/2GT

Ruijie RG-S1920-24GT4SFP/2GT L2 Smart Managed Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S1920-18GT2SFP

Ruijie RG-S1920-18GT2SFP L2 Smart Managed Switch :

 • 18...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie XS-S1920-24T2GT2SFP-LP-E

Ruijie XS-S1920-24T2GT2SFP-LP-E L2 Smart Managed POE Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie XS-S1920-24T2GT2SFP-P-E

Ruijie XS-S1920-24T2GT2SFP-P-E L2 Smart Managed POE Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie XS-S1920-26GT2SFP-LP-E

Ruijie XS-S1920-26GT2SFP-LP-E 26-Port Gigabit L2 Smart Managed...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie XS-S1920-26GT2SFP-P-E

Ruijie XS-S1920-26GT2SFP-P-E 26-Port Gigabit L2 Smart Managed...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie XS-S1920-9GT1SFP-P-E

Ruijie XS-S1920-9GT1SFP-P-E 9-Port Gigabit L2 Smart Managed...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-SF2920-16GT2MG2XS-P

Ruijie RG-SF2920-16GT2MG2XS-P PoE Simplistic Switch :

 • 16...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-SF2920-8GT2MG2XS-P

Ruijie RG-SF2920-8GT2MG2XS-P PoE Simplistic Switch :

 • 8...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-SF2920-16GT2SFP-P

Ruijie RG-SF2920-16GT2SFP-P PoE Simplistic Switch :

 • 16...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-SF2920-16GT2SFP

Ruijie RG-SF2920-16GT2SFP Simplistic Switch :

 • 16...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-SF2920-16GT2MG2XS

Ruijie RG-SF2920-16GT2MG2XS Simplistic Switch :

 • 16...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-SF2920-8GT2MG2XS

Ruijie RG-SF2920-8GT2MG2XS Simplistic Switch :

 • 8...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-SF2920U-8GT1MS-P

Ruijie RG-SF2920U-8GT1MS-P PoE Simplistic Switch :

 • 8...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-SF2920U-8GT1MS

Ruijie RG-SF2920U-8GT1MS Simplistic Switch :

 • 8...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-SF2920U-4GT1MS-P

Ruijie RG-SF2920U-4GT1MS-P PoE Simplistic Switch :

 • 4...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-IS2706G

Ruijie RG-IS2706G Industrial Ethernet Switch :

 • 4...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-IS2712G

Ruijie RG-IS2712G Industrial Ethernet Switch :

 • 8...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-IS2712G-DC

Ruijie RG-IS2712G-DC Industrial Ethernet Switch :

 • 8...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến