31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng giá rẻ > Thiết bị mạng Ruijie
Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP

Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP 28-Port Gigabit Layer 2 Cloud Managed...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP-P

Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP-P 10-Port Gigabit Layer 2 Cloud...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP

Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP 10-Port Gigabit Layer 2 Cloud Managed...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES226GC-P

Ruijie RG-ES226GC-P 26-Port Gigabit Smart Cloud Mananged PoE...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES218GC-P

Ruijie RG-ES218GC-P 18-Port Gigabit Smart Cloud Mananged PoE...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES210GC-LP

Ruijie RG-ES210GC-LP 10-Port Gigabit Smart Cloud Mananged...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES209GC-P

Ruijie RG-ES209GC-P 9-Port Gigabit Smart Cloud Mananged PoE...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES206GC-P

Ruijie RG-ES206GC-P 6-Port Gigabit Smart Cloud Mananged PoE...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES205GC-P

Ruijie RG-ES205GC-P 5-Port Gigabit Smart Cloud Mananged PoE...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES224GC

Ruijie RG-ES224GC 24-Port Gigabit Cloud Mananged Non-PoE Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES216GC

Ruijie RG-ES216GC 16-Port Gigabit Cloud Mananged Non-PoE Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES208GC

Ruijie RG-ES208GC 8-Port Gigabit Cloud Mananged Non-PoE Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-ES205GC

Ruijie RG-ES205GC 5-Port Gigabit Cloud Mananged Non-PoE Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S6120-20XS4VS2QXS

Ruijie RG-S6120-20XS4VS2QXS Full Layer 3 Managed Core Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S5760C-48GT4XS-X

Ruijie RG-S5760C-48GT4XS-X Full Layer 3 Managed Switch with...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X

Ruijie RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X Full Layer 3 Managed Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S5760C-24GT8XS-X

Ruijie RG-S5760C-24GT8XS-X Full Layer 3 Managed Switch with...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S5310-48GT4XS-P-E

Ruijie RG-S5310-48GT4XS-P-E Full Layer 3 Managed Switch with...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S5310-24GT4XS-P-E

Ruijie RG-S5310-24GT4XS-P-E Full Layer 3 Managed Switch with...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S5300-48GT4XS-E

Ruijie RG-S5300-48GT4XS-E Full Layer 3 Managed Switch with...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S5300-24GT4XS-E

Ruijie RG-S5300-24GT4XS-E Full Layer 3 Managed Switch with...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S5750-48GT4XS-HP-H

Ruijie RG-S5750-48GT4XS-HP-H 48-Port Gigabit L3 Managed POE+...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S5750C-48SFP4XS-H

Ruijie RG-S5750C-48SFP4XS-H 48-Port SFP L3 Managed Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S5750C-28SFP4XS-H

Ruijie RG-S5750C-28SFP4XS-H 28-Port SFP L3 Managed Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S5750C-48GT4XS-H

Ruijie RG-S5750C-48GT4XS-H 48-Port Gigabit L3 Managed Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S5750C-28GT4XS-H

Ruijie RG-S5750C-28GT4XS-H 28-Port Gigabit L3 Managed Switch...

Liên hệ để có giá tốt

Ruijie RG-S2952G-E V3

Ruijie RG-S2952G-E V3 52-Port Gigabit L2+ Managed Switch :

  • 48...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến