31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Juniper > Switch Juniper
Juniper EX4100-24T-DC

Juniper EX4100-24T-DC Ethernet Access Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4100-48T-DC

Juniper EX4100-48T-DC Ethernet Access Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4100-48T-AFI

Juniper EX4100-48T-AFI Ethernet Access Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4100-48T

Juniper EX4100-48T Ethernet Access Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4100-48P

Juniper EX4100-48P Ethernet PoE+ Access Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4100-24T

Juniper EX4100-24T Ethernet Access Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4100-24P

Juniper EX4100-24P Ethernet PoE+ Access Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4100-24MP

Juniper EX4100-24MP Multigigabit Ethernet PoE++ Switch :

 • 8...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4100-48MP

Juniper EX4100-48MP Multigigabit Ethernet PoE++ Switch :

 • 16...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4100-F-48P

Juniper EX4100-F-48P Ethernet access switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4100-F-48T

Juniper EX4100-F-48T Ethernet access switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4100-F-24P

Juniper EX4100-F-24P Ethernet access switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4100-F-24T

Juniper EX4100-F-24T Ethernet access switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4100-F-12P

Juniper EX4100-F-12P Ethernet access switch :

 • 12...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4100-F-12T

Juniper EX4100-F-12T Ethernet access switch :

 • 12...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX3400-48T-DC
Switch Juniper EX3400-48T-DC : 48-port 10/100/1000BASE-T with...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-24MP
Switch Juniper EX4400-24MP : 24x100M/1/2.5/5/10GbE ports PoE++...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-48MP
Switch Juniper EX4400-48MP : 12x100M/1/2.5/5/10GbE + 36x100M/1/2.5GbE...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-48F-DC
Switch Juniper EX4400-48F-DC : 12-port 1000/10000BASE-X SFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-48F-DC-AFI
Switch Juniper EX4400-48F-DC-AFI : 12-port 1000/10000BASE-X SFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-48F-AFI
Switch Juniper EX4400-48F-AFI : 12-port 1000/10000BASE-X SFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-24T-DC-AFI
Switch Juniper EX4400-24T-DC-AFI : 24-port 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-24T-DC
Switch Juniper EX4400-24T-DC : 24-port 10/100/1000BASE-T + 550...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-48T-DC-AFI
Switch Juniper EX4400-48T-DC-AFI : 48-port 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-48P
Switch Juniper EX4400-48P : 48-port 10/100/1000BASE-T PoE++ power...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-48T-DC
Switch Juniper EX4400-48T-DC : 48-port 10/100/1000BASE-T + 550...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-48T-AFI
Switch Juniper EX4400-48T-AFI : 48-port 10/100/1000BASE-T + 550...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến