31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Wireless > Wifi Huawei
Huawei 9700-M
Huawei AirEngine 9700-M is a high-specification wireless Access...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei 9700-M1
Huawei AirEngine 9700-M1 is a high-performance wireless Access...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AC6605
Huawei’s AC6605 is a box wireless Access Controller (AC) supporting...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AC6508
Huawei AC6508 is a small-capacity fixed wireless Access Controller...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AC6805
Huawei AC6805 is a high-end wireless Access Controller (AC) for...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AirEngine 5762-12SW

Huawei AirEngine 5762-12SW Wi-Fi 6 (802.11ax) wall plate access...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AirEngine 5762-13W

Huawei AirEngine 5762-13W Wi-Fi 6 (802.11ax) wall plate access...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AirEngine 5762-15HW

Huawei AirEngine 5762-15HW Wi-Fi 6 (802.11ax) wall plate access...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AirEngine 5762-12

Huawei AirEngine 5762-12 Wi-Fi 6 (802.11ax) indoor access...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AirEngine 5762-16W

Huawei AirEngine 5762-16W Wi-Fi 6 (802.11ax) Wall Plate Access...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AirEngine 5761-12

Huawei AirEngine 5761-12 indoor Wi-Fi 6 (802.11ax) Access...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AirEngine 6761-22T
Huawei AirEngine 6761-22T indoor Wi-Fi 6E Access Point : ●...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AP8150DN
Huawei AP8150DN 802.11ac wave 2 outdoor access point, delivering...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AP8050DN
Huawei AP8050DN 802.11ac wave 2 outdoor access point, delivering...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AP8050TN-HD
Huawei AP8050TN-HD 802.11ac Wave 2 access point, delivering services...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AP8182DN
Huawei AP8182DN 802.11ac Wave 2 outdoor access point, delivering...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AP8082DN
Huawei AP8082DN 802.11ac Wave 2 outdoor access point, delivering...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AirEngine 5761R-11E
Huawei AirEngine 5761R-11E Wi-Fi 6 (802.11ax) outdoor access...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AirEngine 5761R-11
Huawei AirEngine 5761R-11 Wi-Fi 6 (802.11ax) outdoor access point...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AirEngine 5761-11W
Huawei AirEngine 5761-11W Wi-Fi 6 (802.11ax) wall plate access...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AirEngine 5761-12W
Huawei AirEngine 5761-12W Wi-Fi 6 (802.11ax) wall plate access...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AirEngine 5761-11
Huawei AirEngine 5761-11 indoor Wi-Fi 6 (802.11ax) access point...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AirEngine 5761-21
Huawei AirEngine 5761-21 indoor Wi-Fi 6 (802.11ax) access point...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AirEngine 6761-21E
Huawei AirEngine 6761-21E Wi-Fi 6 (802.11ax) access point : ●...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AirEngine 6761-21
Huawei AirEngine 6761-21 Wi-Fi 6 (802.11ax) access point : ●...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AirEngine 6761-21T
Huawei AirEngine 6761-21T Wi-Fi 6 (802.11ax) access point : ●...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AP7152DN
Huawei AP7152DN 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (4SU-4MU) access point...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến