31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0909648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng giá rẻ > Thiết bị mạng H3C
H3C S5560S-52F-EI

S5560S-52F-EI - H3C S5560S-EI Enhanced Gigabit Switch :

  • 48...

Liên hệ để có giá tốt

H3C S5560S-28F-EI

S5560S-28F-EI - H3C S5560S-EI Enhanced Gigabit Switch :

  • 24...

Liên hệ để có giá tốt

H3C S5560S-52S-PWR-EI

S5560S-52S-PWR-EI - H3C S5560S-EI Enhanced Gigabit Switch...

Liên hệ để có giá tốt

H3C S5560S-28S-PWR-EI

S5560S-28S-PWR-EI - H3C S5560S-EI Enhanced Gigabit Switch...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-5560S-52P-EI-GL

LS-5560S-52P-EI-GL - H3C S5560S-EI Enhanced Gigabit Switch...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-5560S-28P-EI-GL

LS-5560S-28P-EI-GL - H3C S5560S-EI Enhanced Gigabit Switch...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-5560S-52S-EI-GL

H3C LS-5560S-52S-EI-GL - H3C S5560S-EI Enhanced Gigabit Switch...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-5560S-28S-EI-GL

LS-5560S-28S-EI-GL - H3C S5560S-EI Enhanced Gigabit Switch...

Liên hệ để có giá tốt

H3C EWP-WA6020

EWP-WA6020 - H3C WA6020 Wi-Fi 6 Indoor Access Point :

  • 5...

Liên hệ để có giá tốt

H3C EWP-WA6120

EWP-WA6120 - H3C WA6120 Wi-Fi 6 Indoor Access Point :

  • 5...

Liên hệ để có giá tốt

H3C EWP-WA6126

EWP-WA6126 - H3C WA6126 Wi-Fi 6 Indoor Access Point :

  • 5...

Liên hệ để có giá tốt

H3C EWP-WA6022H

EWP-WA6022H - H3C WA6022H Wi-Fi 6 Wall-Plate Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

H3C EWP-WA6120H

EWP-WA6120H - H3C WA6120H Wi-Fi 6 Wall-Plate Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

H3C EWP-WA6120X

EWP-WA6120X - H3C WA6120X Wi-Fi 6 Outdoor Access Point :

  • 5...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6520X-16XT-SI

LS-6520X-16XT-SI - H3C S6520X-SI 10GE Layer 3 Switch :

  • 14...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6520X-10XT-SI

LS-6520X-10XT-SI - H3C S6520X-SI 10GE Layer 3 Switch :

  • 8...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6520X-24ST-SI-GL

LS-6520X-24ST-SI-GL - H3C S6520X-SI 10GE Layer 3 Switch :

  • 24...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6520X-16ST-SI-GL

LS-6520X-16ST-SI-GL - H3C S6520X-SI 10GE Layer 3 Switch :

  • 16...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-5590-48UXM4YC-EI-GL

LS-5590-48UXM4YC-EI-GL - H3C S5590-24UXM4YC-EI L3 Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-5590-24UXM4YC-EI-GL

LS-5590-24UXM4YC-EI-GL - H3C S5590-24UXM4YC-EI L3 Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-5560S-52S-SI-GL

LS-5560S-52S-SI-GL - H3C S5560S-SI Layer 3 Gigabit Switch...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-5560S-28S-SI-GL

LS-5560S-28S-SI-GL - H3C S5560S-SI Layer 3 Gigabit Switch...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-5560S-52P-SI-GL

LS-5560S-52P-SI-GL - H3C S5560S-SI Layer 3 Gigabit Switch...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-5560S-28P-SI-GL

LS-5560S-28P-SI-GL - H3C S5560S-SI Layer 3 Gigabit Switch...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-5130S-52S-LI-GL

LS-5130S-52S-LI-GL - H3C S5130S-LI Simplified Gigabit Access...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-5130S-28S-LI-GL

LS-5130S-28S-LI-GL - H3C S5130S-LI Simplified Gigabit Access...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-S5130S-54S-EI-G

LS-S5130S-54S-EI-G - H3C S5130S-54S-EI-G L2 Ethernet Switch...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến