31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng giá rẻ > Thiết bị mạng H3C
H3C RT-MSR3620-DP

RT-MSR3620-DP - H3C MSR3600 Integrated Services Router :

 • 4...

Liên hệ để có giá tốt

H3C RT-MSR3610E-X1

RT-MSR3610E-X1 - H3C MSR3600 Integrated Services Router :

 • 3...

Liên hệ để có giá tốt

H3C RT-MSR3610-X1

RT-MSR3610-X1 - H3C MSR3600 Integrated Services Router :

 • 2...

Liên hệ để có giá tốt

H3C RT-MSR3640-X1-HI

RT-MSR3640-X1-HI - H3C MSR3600 Integrated Services Router...

Liên hệ để có giá tốt

H3C RT-MSR3640-X1

RT-MSR3640-X1 - H3C MSR3600 Integrated Services Router :

 • 5...

Liên hệ để có giá tốt

H3C RT-MSR3620-X1

RT-MSR3620-X1 - H3C MSR3600 Integrated Services Router :

 • 6...

Liên hệ để có giá tốt

H3C RT-MSR2630E-X1

RT-MSR2630E-X1 - H3C MSR2600 Gigabit Router :

 • 3...

Liên hệ để có giá tốt

H3C RT-MSR2600-15-X1

RT-MSR2600-15-X1 - H3C MSR2600 Gigabit Router :

 • 5...

Liên hệ để có giá tốt

H3C RT-MSR2600-6-X1-GL

RT-MSR2600-6-X1-GL - H3C MSR2600 Gigabit Router :

 • 1...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6813-48X6C

LS-6813-48X6C - H3C S681X L3 Ethernet Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6813-24X6C

LS-6813-24X6C - H3C S681X L3 Ethernet Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6812-48X6C

LS-6812-48X6C - H3C S681X L3 Ethernet Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6812-24X6C

LS-6812-24X6C - H3C S681X L3 Ethernet Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6550X-32Q-HI

LS-6550X-32Q-HI - H3C S6550X-HI High-Density Switch :

 • 28...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6530X-48X8C

LS-6530X-48X8C - H3C S6530X Aggregation 10GE Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6530X-24X8C

LS-6530X-24X8C - H3C S6530X Aggregation 10GE Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6530X-48Y8C

LS-6530X-48Y8C - H3C S6530X Aggregation 25GE Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6530X-24Y8C

LS-6530X-24Y8C - H3C S6530X Aggregation 25GE Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6520X-30HF-HI

LS-6520X-30HF-HI - H3C S6520X-HI Aggregation 10GE Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6520X-54HF-HI

LS-6520X-54HF-HI - H3C S6520X-HI Aggregation 10GE Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6520X-30QC-HI-GL

LS-6520X-30QC-HI-GL - H3C S6520X-HI Aggregation 10GE Switch...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6520X-54QC-HI-GL

LS-6520X-54QC-HI-GL - H3C S6520X-HI Aggregation 10GE Switch...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6520X-30HC-HI-GL

LS-6520X-30HC-HI-GL - H3C S6520X-HI Aggregation 10GE Switch...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6520X-54HC-HI-GL

LS-6520X-54HC-HI-GL - H3C S6520X-HI Aggregation 10GE Switch...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6520X-54HC-UPWR-EI-GL

LS-6520X-54HC-UPWR-EI-GL - H3C S6520X-EI Enhanced 10GE...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6520X-30HF-EI-GL

LS-6520X-30HC-EI-GL - H3C S6520X-EI Enhanced 10GE Switch :

 • 24...

Liên hệ để có giá tốt

H3C LS-6520X-54HF-EI-GL

LS-6520X-54HF-EI-GL - H3C S6520X-EI Enhanced 10GE Switch :

 • 48...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến