31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Wireless > Wifi Alcatel-Lucent
OmniAccess Stellar AP1451...

OAW-AP1451-RW - Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1451 Wi-Fi...

Liên hệ để có giá tốt

OmniAccess Stellar AP1301H...
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar Indoor Wi-Fi 6 (802.11ax) AP1301H. ●...

Liên hệ để có giá tốt

OmniAccess Stellar AP1331...
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar Indoor Wi-Fi 6 (802.11ax) AP1331. ●...

Liên hệ để có giá tốt

OmniAccess Stellar AP1351...
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar Indoor AP1351. ● Tri radio...

Liên hệ để có giá tốt

OmniAccess Stellar AP1251...
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1251 outdoor mid-end 802.11ac...

Liên hệ để có giá tốt

OmniAccess Stellar AP1231...
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1231 Indoor High-end Enterprise...

Liên hệ để có giá tốt

OmniAccess Stellar AP1232...
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1232 Indoor High-end Enterprise...

Liên hệ để có giá tốt

OmniAccess Stellar AP1221...
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1221 Indoor Mid-end Enterprise...

Liên hệ để có giá tốt

OmniAccess Stellar AP1222...
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1222 Indoor Mid-end Enterprise...

Liên hệ để có giá tốt

OmniAccess Stellar AP1201H...
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1201H Dual radio 2x2:2 802.11a/b/g/n/ac...

Liên hệ để có giá tốt

OmniAccess Stellar AP1101...
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1101 Dual radio 2x2 802.11a/b/g/n/ac...

Liên hệ để có giá tốt

OmniAccess Stellar AP1201...
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1201 Indoor Entry range Enterprise...

Liên hệ để có giá tốt

OmniAccess Stellar AP1311...
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1311 Dual radio 2.4/5 GHz...

Liên hệ để có giá tốt

OmniAccess Stellar AP1301...
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1301 Dual radio 2.4/5 Ghz...

Liên hệ để có giá tốt

OmniAccess Stellar AP1321...
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1321 Wi-Fi 6 Indoor AP with...

Liên hệ để có giá tốt

OmniAccess Stellar AP1322...
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1322 Wi-Fi 6 Indoor AP with...

Liên hệ để có giá tốt

OmniAccess Stellar AP1361...
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1361 Tri radio 5GHz 4x4:4...

Liên hệ để có giá tốt

OmniAccess Stellar AP1361D...
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1361D Tri radio 5GHz 4x4:4...

Liên hệ để có giá tốt

OmniAccess Stellar AP1362...
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1362 Tri radio 5GHz 4x4:4...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến