31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Bộ lưu điện UPS > UPS Sorotec
Sorotec HP2116C 1KT XL

Bộ lưu điện True Online Sorotec HP2116C 1KT XL

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec HP2116C 2KT XL

Bộ lưu điện True Online Sorotec HP2116C 2KT XL

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec HP2116C 3KT XL

Bộ lưu điện True Online Sorotec HP2116C 3KT XL

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec HP2116C 5KT XL

Bộ lưu điện True Online Sorotec HP2116C 5KT XL

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec HP2116C 6KT XL

Bộ lưu điện True Online Sorotec HP2116C 6KT XL

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec HP2116C 8KT XL

Bộ lưu điện True Online Sorotec HP2116C 8KT XL

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec HP2116C 10KT XL

Bộ lưu điện True Online Sorotec HP2116C 10KT XL

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec POWER 12

Bộ lưu điện Sorotec POWER 12 Auto Rescue Elevator :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec POWER 8

Bộ lưu điện Sorotec POWER 8 Auto Rescue Elevator :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec POWER 5.5

Bộ lưu điện Sorotec POWER 5.5 Auto Rescue Elevator :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec KH650

Bộ lưu điện Line Interactive Offline Sorotec KH650 :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec BL650

Bộ lưu điện Line Interactive Offline Sorotec BL650 :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec BL700

Bộ lưu điện Line Interactive Offline Sorotec BL700 :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec BL1000

Bộ lưu điện Line Interactive Offline Sorotec BL1000...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec BL1200

Bộ lưu điện Line Interactive Offline Sorotec BL1200...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec BL1500

Bộ lưu điện Line Interactive Offline Sorotec BL1500...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec BL1600

Bộ lưu điện Line Interactive Offline Sorotec BL1600...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec BL2000

Bộ lưu điện Line Interactive Offline Sorotec BL2000...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec BL2000E

Bộ lưu điện Line Interactive Offline Sorotec BL2000E...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec BL3000

Bộ lưu điện Line Interactive Offline Sorotec BL3000...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec BX1000

Bộ lưu điện Line Interactive Online Sorotec BX1000 :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec BX1500

Bộ lưu điện Line Interactive Online Sorotec BX1500 :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec BX2000

Bộ lưu điện Line Interactive Online Sorotec BX2000 :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec BX3000

Bộ lưu điện Line Interactive Online Sorotec BX3000 :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec BX5000

Bộ lưu điện Line Interactive Online Sorotec BX5000 :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec BX5000XL

Bộ lưu điện Line Interactive Online Sorotec BX5000XL...

Liên hệ để có giá tốt

Sorotec HP2116C 1KT

Bộ lưu điện True Online Sorotec HP2116C 1KT :

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến