31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Bộ lưu điện UPS > UPS Santak
Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Bộ Lưu Điện UPS Santak Rack 10KS : ● Power rating 10000VA/10000W...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Bộ Lưu Điện UPS Santak Rack 10K : ● Power rating 10000VA/10000W...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Bộ Lưu Điện UPS Santak Rack 6KS : ● Power rating 6000VA/6000W...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Bộ Lưu Điện UPS Santak Rack 6K : ● Power rating 6000VA/6000W...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Santak UPS Rack 3KS : ● Power rating 3kVA ● Input Voltage...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Santak UPS Rack 3K : ● Power rating 3kVA ● Input Voltage...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Santak UPS Rack 2KS : ● Power rating 2kVA ● Input Voltage...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Santak UPS Rack 2K : ● Power rating 2kVA ● Input Voltage...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Santak UPS Rack 1KS : ● Power rating 1kVA ● Input Voltage...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Santak UPS Rack 1K : ● Power rating 1kVA ● Input Voltage...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Santak UPS Robust R1200 : ● POWER RATING : 1200VA/600W ●...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Santak UPS Robust R650 : ● POWER RATING : 650VA/360W ●...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Santak UPS BLAZER 1500 Pro : ● INPUT Nominal Voltage 220VAC,...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...

Santak UPS BLAZER 800 Pro : ● INPUT Nominal Voltage 220VAC,...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Santak UPS BLAZER 600 Pro : ● INPUT Nominal Voltage 220VAC,...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Bộ Lưu Điện UPS Santak K1000 : ● Capacity (VA/W) 1000VA/600W...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Bộ Lưu Điện UPS Santak K500 : ● Capacity (VA/W) 500VA/300W...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Bộ Lưu Điện UPS Santak 3C3 PRO 40KS : ● 3 pha vào/3...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Bộ Lưu Điện UPS Santak 3C3 PRO 20KS : ● 3 pha vào/3...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Bộ Lưu Điện UPS Santak 3C3 PRO 30KS : ● 3 pha vào/3...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Bộ Lưu Điện UPS Santak 3C20KS-LCD : ● Điện áp danh...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Bộ Lưu Điện UPS Santak 3C15KS-LCD : ● Điện áp danh...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Bộ Lưu Điện UPS Santak 3C10KS-LCD : ● Điện áp danh...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Bộ Lưu Điện UPS Santak C10KS-LCD : ● Điện áp danh...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Bộ Lưu Điện UPS Santak C6KS-LCD : ● Điện áp danh...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Bộ Lưu Điện UPS Santak C10K-LCD : ● Chức năng lưu...

Liên hệ để có giá tốt

Bộ Lưu Điện UPS Santak...
Bộ Lưu Điện UPS Santak C6K-LCD : ● Chức năng lưu...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến