31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng giá rẻ > Thiết bị mạng Huawei
Huawei AR6710-L50T2X4-T

Router Huawei NetEngine AR6710-L50T2X4-T :

  • Fixed...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AR6710-L50T2X4

Router Huawei NetEngine AR6710-L50T2X4 :

  • Fixed...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AR6710-L26T2X4-T

Router Huawei NetEngine AR6710-L26T2X4-T :

  • Fixed...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei AR6710-L26T2X4

Router Huawei NetEngine AR6710-L26T2X4 :

  • Fixed...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6655E-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6655E AC Host : 2*40GE (QSFP+)...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6635E-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6635E AC Host : 2*40GE (QSFP+)...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6625E-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6625E AC Host : 6*10GE (SFP+)...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6615E-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6615E AC Host : 6*10GE (SFP+)...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6605E-B-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6605E-B AC Host : 16*GE (RJ45)...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6585E-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6585E AC Host : 2*10GE (SFP+)...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6575E-B-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6575E-B AC Host : 16*GE (RJ45)...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6565E-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6565E AC Host : 2*10GE (SFP+)...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6555E-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6555E AC Host : 2*10GE (SFP+)...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6525E-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6525E AC Host : 2*10GE (SFP+)...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6530E-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6530E AC Host : 2*10GE (SFP+)...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6510E-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6510E AC Host : 2*GE (SFP)...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6725F-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6725F-AC : 4*QSFP28 + 16*ZSFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6715F-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6715F-AC : 2*QSFP28 + 2*QSFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6710F-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6710F-AC : 2*QSFP28 + 2*QSFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6685F-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6685F-AC : 8*GE COMBO + 4*GE...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6655F-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6655F-AC : 8*GE COMBO + 4*GE...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6635F-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6635F-AC : 8*GE COMBO + 4*GE...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6625F-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6625F-AC : 8*GE COMBO + 4*GE...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei USG6615F-AC

Firewall Huawei HiSecEngine USG6615F-AC : 8*GE COMBO + 4*GE...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5735-S8P2X-IA200H1
Switch Huawei CloudEngine S5735-S8P2X-IA200H1 : ● 8 x 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5735-S8P2X-IA200G1
Switch Huawei CloudEngine S5735-S8P2X-IA200G1 : ● 8 x 10/100/1000Base-T...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5735-S4T2X-IA150G1
Switch Huawei CloudEngine S5735-S4T2X-IA150G1 : ● 4 x 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến