31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Bộ lưu điện UPS > UPS Delta
UPS DELTA RT-10KB (BBU201B109035)

DELTA RT-10KB (BBU201B109035) - External Battery Pack

 • Sử...

Liên hệ để có giá tốt

UPS DELTA RT-6KB (BBU161B107035)

DELTA RT-6KB (BBU161B107035) - External Battery Pack

 • Sử...

Liên hệ để có giá tốt

UPS DELTA RT-20K3P 20kVA/20kW

DELTA RT-20K3P 20kVA/20kW (UPS203R6RT2N035)

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS DELTA RT-15K3P 15kVA/15kW

DELTA RT-15K3P 15kVA/15kW (UPS153R6RT2N035)

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS DELTA RT-10K3P 10kVA/10kW

DELTA RT-10K3P 10kVA/10kW (UPS103R6RT2N035)

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS DELTA R-3K 3kVA/2.7kW

DELTA R-3K 3kVA/2.7kW (UPS302R2002N0B6)

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS DELTA R-2K 2kVA/1.8kW

DELTA R-2K 2kVA/1.8kW (UPS202R2002N0B6)

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS DELTA R-1K 1kVA/0.9kW

DELTA R-1K 1kVA/0.9kW (UPS102R2002N0B6)

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS DELTA RT-1K 1000VA/900W

DELTA RT-1K 1000VA/900W (UPS102R2RT2B0B6)

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS DELTA RT-2K 2000VA/1800W

DELTA RT-2K 2000VA/1800W (UPS202R2RT2B0B6)

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS DELTA RT-3K 3000VA/2700W

DELTA RT-3K 3000VA/2700W (UPS302R2RT0B0B6)

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS DELTA RT-5K 5kVA/5kW

DELTA RT-5K 5kVA/5kW (UPS502R2RT2N035)

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS DELTA RT-6K 6kVA/6kW

DELTA RT-6K 6kVA/6kW (UPS602R2RT2N035)

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS DELTA RT-8K 8kVA/8kW

DELTA RT-8K 8kVA/8kW (UPS802R2RT2N035)

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS DELTA RT-10K 10kVA/10kW

DELTA RT-10K 10kVA/10kW (UPS103R2RT2N035)

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS DELTA N-1K 1000VA/900W

DELTA N-1K 1000VA/900W (UPS102N2000B0B6)

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS DELTA N-2K 2000VA/1800W

DELTA N-2K 2000VA/1800W (UPS202N2000B0B6)

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS DELTA N-3K 3000VA/2700W

DELTA N-3K 3000VA/2700W (UPS302N2000B0B6)

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS DELTA N-6K 6kVA / 6KW

DELTA N-6K 6kVA/6kW (UPS602N2004N035)

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS DELTA N-10K 10kVA/10kW

DELTA N-10K 10kVA/10kW (UPS103N2004N035)

 • Công...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Delta CL10000VS
CL10000VS 10kVA - Bộ lưu điện UPS Online 1 phase Delta...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Delta CL6000VS
CL6000VS 6kVA - Bộ lưu điện UPS Online 1 phase Delta VS ...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Delta CL3000VS
CL3000VS 3kVA - Bộ lưu điện UPS Online 1 phase Delta VS ...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Delta CL2000VS
CL2000VS 2kVA - Bộ lưu điện UPS Online 1 phase Delta VS ...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Delta CL1000VS
CL1000VS 1kVA - Bộ lưu điện UPS Online 1 phase Delta VS ...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Delta HPH-120K
UPS Delta HPH-120K 120 kVA/kW Đầu vào Điện áp danh định 380/220Vac,...

Liên hệ để có giá tốt

UPS Delta HPH-100K
UPS Delta HPH-100K 100 kVA/kW Đầu vào Điện áp danh định 380/220Vac,...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến