31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Máy chủ Server > Server Dell
Máy chủ Dell PowerEdge...

Máy chủ Dell PowerEdge R760xa – 8×2.5″...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...

Máy chủ Dell PowerEdge R7625

  • Processor:...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...

Máy chủ Dell PowerEdge R7615

  • Processor:...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...

Máy chủ Dell PowerEdge R6625

  • Processor:...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...

Máy chủ Dell PowerEdge R6615

  • Processor:...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...

Máy chủ Dell PowerEdge R750 12×3.5″ (F) +...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...

Máy chủ Dell PowerEdge R750xa – 8×2.5″...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...

Máy chủ Dell PowerEdge R750xs - 8 x 3.5" Hot Plug

  • Processor:...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...

Máy chủ Dell PowerEdge R750 - 12 x 3.5" Hot Plug

  • Processor:...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...

Máy chủ Dell PowerEdge R650xs - 8×2.5″ Hot...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...
Máy chủ Dell PowerEdge R750 - 24 x 2.5" ● Chassis Dell...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...
Máy chủ Dell PowerEdge R650xs - 4 x 3.5" ● Chassis Dell...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...
Máy chủ Dell PowerEdge R550 - 8 x 3.5" ● Chassis Dell...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...
Máy chủ Dell PowerEdge R550 - 16 x 2.5" ● Chassis Dell...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...
Máy chủ Dell PowerEdge R450 - 4 x 3.5" ● Chassis Dell...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...
Máy chủ Dell PowerEdge T150 SAS - 4 x 3.5" ● Chassis...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...
Máy chủ Dell PowerEdge T350 - 8 x 3.5" ● Chassis Dell...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...
Máy chủ Dell PowerEdge R6515 - 4 x 3.5" ● Chassis 1U...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...
Máy chủ Dell PowerEdge T150 SATA - 4 x 3.5" ● Chassis...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...
Máy chủ Dell PowerEdge R450 - 8 x 2.5" ● Chassis Dell...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...
Máy chủ Dell PowerEdge R350 - 4 x 3.5" ● Chassis Dell...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...
Máy chủ Dell PowerEdge R350 - 8 x 2.5" ● Chassis Dell...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...
Máy chủ Dell PowerEdge R250 Cabled - 4 x 3.5" ● Chassis...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...
Máy chủ Dell PowerEdge R250 HotPlug - 4 x 3.5" ● Chassis...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...
Máy chủ Dell EMC PowerEdge T550 - 16 x 2.5" (Cấu hình...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...
Máy chủ Dell EMC PowerEdge T550 - 8 x 2.5" (Cấu hình web) ●...

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ Dell PowerEdge...
Máy chủ Dell PowerEdge R7525 - 8x3.5" (Cấu hình tiêu...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến