31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Module quang SFP > Module quang Alcatel-Lucent
Module Alcatel-Lucent SFP-FC-SR
SFP-FC-SR : Triple-speed SFP+ Fibre Channel optical transceiver....

Liên hệ để có giá tốt

DAC Alcatel-Lucent QSFP-4X10G-C5M
QSFP-4X10G-C5M : 40 Gb to 4 x 10 Gb direct attached copper splitter...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Alcatel-Lucent QSFP-4X25G-C5M
QSFP-4X25G-C5M : 100 Gb to 4 x 25 Gb direct attached copper splitter...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Alcatel-Lucent QSFP-4X25G-C3M
QSFP-4X25G-C3M : 100 Gb to 4 x 25 Gb direct attached copper splitter...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Alcatel-Lucent QSFP-4X25G-C1M
QSFP-4X25G-C1M : 100 Gb to 4 x 25 Gb direct attached copper splitter...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Alcatel-Lucent QSFP-100G-C5M
QSFP-100G-C5M : 100 Gigabit direct attached copper cable (5m,...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Alcatel-Lucent QSFP-100G-C3M
QSFP-100G-C3M : 100 Gigabit direct attached copper cable (3m,...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Alcatel-Lucent QSFP-100G-C1M
QSFP-100G-C1M : 100 Gigabit direct attached copper cable (1m,...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M
QSFP-100G-AOC20M : Four channel active optical cable with connected...

Liên hệ để có giá tốt

Module Alcatel-Lucent QSFP-100G-CWDM4
QSFP-100G-CWDM4 : 100 Gigabit optical transceiver (QSFP28). Supports...

Liên hệ để có giá tốt

Module Alcatel-Lucent QSFP-100G-LR4
QSFP-100G-LR4 : 100 Gigabit optical transceiver (QSFP28). Supports...

Liên hệ để có giá tốt

Module Alcatel-Lucent QSFP-100G-CLR4
QSFP-100G-CLR4 : 100 Gigabit optical transceiver (QSFP28). Supports...

Liên hệ để có giá tốt

Module Alcatel-Lucent QSFP-100G-SR4
QSFP-100G-SR4 : 100 Gigabit optical transceiver (QSFP28). Supports...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Alcatel-Lucent QSFP-4X10G-C3M
QSFP-4X10G-C3M : 40 Gb to 4 x 10 Gb direct attached copper splitter...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Alcatel-Lucent QSFP-4X10G-C1M
QSFP-4X10G-C1M : 40 Gb to 4 x 10 Gb direct attached copper splitter...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Alcatel-Lucent QSFP-40G-C7M
QSFP-40G-C7M : 40 Gb direct attached copper cable (7 m, QSFP+)...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Alcatel-Lucent QSFP-40G-C3M
QSFP-40G-C3M : 40 Gb direct attached copper cable (3 m, QSFP+)...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Alcatel-Lucent QSFP-40G-C1M
QSFP-40G-C1M : 40 Gb direct attached copper cable (1 m, QSFP+)...

Liên hệ để có giá tốt

Module Alcatel-Lucent QSFP-4X10G-SR
QSFP-4X10G-SR : 40 Gb to 4 x 10 Gb Multifiber Push-On (MPO) fiber...

Liên hệ để có giá tốt

Module Alcatel-Lucent QSFP-40G-LR
QSFP-40G-LR : Four-channel 40 Gb optical transceiver (QSFP+)....

Liên hệ để có giá tốt

Module Alcatel-Lucent QSFP-40G-SR
QSFP-40G-SR : Four-channel 40 Gb optical transceiver (QSFP+)....

Liên hệ để có giá tốt

DAC Alcatel-Lucent SFP-25G-C7M
SFP-25G-C7M : 25 Gigabit direct attached copper cable (7 m, SFP28)...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Alcatel-Lucent SFP-25G-C3M
SFP-25G-C3M : 25 Gigabit direct attached copper cable (3 m, SFP28)...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Alcatel-Lucent SFP-25G-C1M
SFP-25G-C1M : 25 Gigabit direct attached copper cable (1 m, SFP28)...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Alcatel-Lucent SFP-25G-A20M
SFP-25G-A20M : 25 Gigabit active optical cable (20m, SFP28) -...

Liên hệ để có giá tốt

Module Alcatel-Lucent SFP-25G-CLR
SFP-25G-CLR : 25 Gigabit optical transceiver (SFP28). Supports...

Liên hệ để có giá tốt

Module Alcatel-Lucent SFP-25G-LR
SFP-25G-LR : 25 Gigabit optical transceiver (SFP28). Supports...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến