31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Module quang SFP > Module quang Juniper
Module Juniper EX-SFP-10GE-ZR...
Module Juniper EX-SFP-10GE-ZR: SFP+, 10GBase-ZR 10 Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Juniper EX-SFP-10GE-DAC-7M...
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-7M: SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1610...
Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1610: SFP, Gigabit Ethernet CWDM...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-1GE-T...
Module Juniper EX-SFP-1GE-T SFP: SFP 1000Base-T 10/100/1000 Copper...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-10GE-USR...
Module Juniper EX-SFP-10GE-USR: SFP+ 10 Gigabit Ethernet Ultra...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M...
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M: SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-10GE-SR...
Module Juniper EX-SFP-10GE-SR: SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1590...
Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1590: SFP, Gigabit Ethernet CWDM...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-10GE-LRM...
Module Juniper EX-SFP-10GE-LRM: SFP+ 10 Gigabit Ethernet LRM...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M...
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M: SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1570...
Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1570: SFP, Gigabit Ethernet CWDM...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-1GE-SX...
Module Juniper EX-SFP-1GE-SX: SFP 1000Base-SX Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-10GE-LR...
Module Juniper EX-SFP-10GE-LR: SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1550...
Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1550: SFP, Gigabit Ethernet CWDM...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-10GE-ER...
Module Juniper EX-SFP-10GE-ER: SFP+ 10GBase-ER 10 Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M...
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M: SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper QFX-SFP-1GE-T...
Module Juniper QFX-SFP-1GE-T: SFP 1000Base-T Copper Transceiver...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1530...
Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1530: SFP, Gigabit Ethernet CWDM...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper QFX-SFP-1GE-SX...
Module Juniper QFX-SFP-1GE-SX: SFP 1000Base-SX Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1510...
Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1510: SFP, Gigabit Ethernet CWDM...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-GE40KT15R13...
Module Juniper EX-SFP-GE40KT15R13: SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper QFX-SFP-1GE-LX...
Module Juniper QFX-SFP-1GE-LX: SFP 1000Base-LX Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1490...
Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1490: SFP, Gigabit Ethernet CWDM...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-GE40KT13R15...
Module Juniper EX-SFP-GE40KT13R15: SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-GE10KT15R13...
Module Juniper EX-SFP-GE10KT15R13: SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1470...
Module Juniper EX-SFP-GE80KCW1470: SFP, Gigabit Ethernet CWDM...

Liên hệ để có giá tốt

Module Juniper EX-SFP-GE10KT14R13...
Module Juniper EX-SFP-GE10KT14R13: SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến