31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
0917684899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng HPE > Switch Aruba
Switch Aruba 2930F 48G...
Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ TAA-compliant Switch (JL264A) : 48...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 2930F-48G-...
Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W Switch (JL557A): 48 Ports autosensing...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 2930F-8G-PoE+...

Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch (JL258A): 8 RJ-45 autosensing...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 2930F-24G-...

Aruba 2930F 24G 4SFP Switch (JL259A): 24 RJ-45 autosensing...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 2930F 8G PoE+...
Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ TAA Switch (JL692A) : 8 RJ-45 autosensing...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 2930F-12G-...
Aruba 2930F 12G PoE+ 2G/2SFP+ Switch (JL693A): 12 RJ-45 PoE+...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 2930M 24G...
JL319A Aruba 2930M 24G 1-slot Switch: 20 Autosensing 10/100/1000...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 2930M 24G...
JL320A Aruba 2930M 24G PoE+ 1-slot Switch: 20 Autosensing 10/100/1000...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 2930M 48G...
JL321A Aruba 2930M 48G 1-slot Switch: 44 Autosensing 10/100/1000...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 2930M 48G...
JL322A Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch: 44 Autosensing 10/100/1000...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 2930M 40G...
JL323A Aruba 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch: 36...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 2930M 24 HPE...
JL324A Aruba 2930M 24 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch: 24 Autosensing...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 2930M 40G...
R0M67A Aruba 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE Class 6 1-slot Switch:...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 2930M 24 HPE...
R0M68A Aruba 2930M 24 HPE Smart Rate PoE Class 6 1-slot Switch:...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 3810M 24G...

Aruba 3810M 24G 1-slot Switch (JL071A): 24 RJ-45 autosensing...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 3810M 48G...

Aruba 3810M 48G 1-slot Switch (JL072A): 48 RJ-45 autosensing...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 3810M 24G...

Aruba 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch (JL073A): 24 RJ-45 autosensing...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 3810M 48G...

Aruba 3810M 48G PoE+ 1-slot Switch (JL074A): 48 RJ-45 autosensing...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 3810M 16SFP+...

Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch (JL075A): 16 SFP+ fixed 1000/10000...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 3810M 48G...
Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W Switch (JL428A): 48 RJ-45 autosensing...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 3810M 40G...
Aruba 3810M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch (JL076A):...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 3810M 48G...
Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 1050W Switch (JL429A): 48 RJ-45 autosensing...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 3810M 24SFP+...
Aruba 3810M 24SFP+ 250W Switch (JL430A): 16 SFP+ fixed 1000/10000...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 5406R zl2...
Aruba 5406R zl2 Switch (J9821A): 6 open module slots; Supports...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 5412R zl2...
Aruba 5412R zl2 Switch (J9822A): 12 open module slots; Supports...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 5412R 92GT...
Aruba 5412R 92GT PoE+/4SFP+(No PSU) v3 zl2 Switch (JL001A): 92...

Liên hệ để có giá tốt

Switch Aruba 5406R 8-port...
Aruba 5406R 8-port 1/2.5/5/10GBASE-T PoE+/8-port SFP+ (No PSU)...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến