318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Module quang SFP > Module quang Allied Telesis
Module Allied Telesis AT-SPBD40DUAL-14
AT-SPBD40DUAL-14 : 40 km, 2x1G, CSFP, SMF, BiDi, LC (1490Tx /1310R...

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPBD20DUAL-14
AT-SPBD20DUAL-14 : 20 km, 2x1G, CSFP, SMF, BiDi, LC (1490Tx /1310R...

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPBD40-13/I
AT-SPBD40-13/I : 40 km, 1G, SMF, BiDi, LC, TAA (1310Tx /1490Rx)

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPBD40-14/I
AT-SPBD40-14/I : 40 km, 1 G, SMF, BiDi, LC, TAA (1490Tx /1310Rx)

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPBD20-13/I
AT-SPBD20-13/I : 20 km, 1G, SMF, BiDi, SC (1310Tx /1490Rx)

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPBD20-14/I
AT-SPBD20-14/I : 20 km, 1G, SMF, BiDi, SC (1490Tx /1310Rx)

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPBD20LC/I-13
AT-SPBD20LC/I-13 : 20 km, 1G, SMF, BiDi, LC, TAA (1310Tx /1490Rx)

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPBD20LC/I-14
AT-SPBD20LC/I-14 : 20 km, 1G, SMF, BiDi, LC, TAA (1490Tx /1310Rx)

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPBD10-13
AT-SPBD10-13 : 10 km, 1G, SMF, BiDi, LC (1310Tx /1490Rx)

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPBD10-14
AT-SPBD10-14 : 10 km, 1G, SMF, BiDi, LC (1490Tx /1310Rx)

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPLX40/E
AT-SPLX40/E : 1000LX SFP, LC, SMF, (40 km) Ext. Temp

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPLX40
AT-SPLX40 : 1000LX SFP, LC, SMF, 1310 nm, (40 km)

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPLX10/E
AT-SPLX10/E : 1000LX SFP, LC, SMF, (10 km), Ext. Temp, TAA

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SP10T
AT-SP10T : 100/1000/10000T, 20 m, CAT6a/7

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPLX10/Iᅠ
AT-SPLX10/Iᅠ : 1000LX SFP, LC, SMF, 1310 nm, (10 km), I-Temp

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPEX/E
AT-SPEX/E : 1000EX SFP, LC, MMF, Ext. Temp, TAA

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPEX
AT-SPEX : 1000EX SFP, LC, MMF, 1310 nm, TAA

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPSX/E
AT-SPSX/E : 1000SX SFP, LC, MMF, Ext. Temp, TAA

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPSX/I
AT-SPSX/I : 1000SX SFP, LC, MMF, 850 nm, I-Temp

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPSX
AT-SPSX : 1000SX SFP, LC, MMF, 850 nm

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPZX120/I
AT-SPZX120/I : 1000LX SFP, LC, SMF (120km), I-Temp

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SPLX10a
AT-SPLX10a : 1000LX SFP, LC, SMF, 1310 nm (10 km)

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SP10BD40/I-12
AT-SP10BD40/I-12 : 10G 1270/1330, 40 km, I-Temp, TAA

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SP10BD40/I-13
AT-SP10BD40/I-13 : 10G 1330/1270, 40 km, I-Temp, TAA

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SP10BD20-12
AT-SP10BD20-12 : 10G 1270/1330, 20 km, TAA

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SP10BD20-13...
AT-SP10BD20-13 : 10G 1330/1270, 20 km, TAA

Liên hệ để có giá tốt

Module Allied Telesis AT-SP10BD10/I-12
AT-SP10BD10/I-12 : 10G 1270/1330, 10 km, I-Temp, TAA

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến