318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Module quang SFP > Module quang Huawei
Module Huawei DWDM-XFP10G-1549-32
Huawei DWDM-XFP10G-1549-32 : DWDM Optical Transceiver, XFP, 10G,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei DWDM-XFP10G-1531-12
Huawei DWDM-XFP10G-1531-12 : DWDM Optical Transceiver, XFP, 10G,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei DWDM-XFP10G-1531-90
Huawei DWDM-XFP10G-1531-90 : DWDM Optical Transceiver, XFP, 10G,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei DWDM-XFP10G-1550-12
Huawei DWDM-XFP10G-1550-12 : DWDM Optical Transceiver, XFP, 10G,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei DWDM-XFP10G-1550-92
Huawei DWDM-XFP10G-1550-92 : DWDM Optical Transceiver, XFP, 10G,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei DWDM-XFP10G-1532-68
Huawei DWDM-XFP10G-1532-68 : DWDM Optical Transceiver, XFP, 10G,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei DWDM-XFP10G-1551-72
Huawei DWDM-XFP10G-1551-72 : DWDM Optical Transceiver, XFP, 10G,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei DWDM-XFP10G-1529-55
Huawei DWDM-XFP10G-1529-55 : DWDM Optical Transceiver, XFP, 10G,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei DWDM-XFP10G-1548-51
Huawei DWDM-XFP10G-1548-51 : DWDM Optical Transceiver, XFP, 10G,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei QSFP-40G-LX4
Huawei QSFP-40G-LX4 : 40GBase-LX4 Optical Transceiver, QSFP+,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei QSFP-40G-LR4
Huawei QSFP-40G-LR4 : 40GBase-LR4 Optical Transceiver, QSFP+,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei QSFP-40G-ER4
Huawei QSFP-40G-ER4 : 40GBase-ER4 Optical Transceiver, QSFP+,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei QSFP-40G-SR-BD
Huawei QSFP-40G-SR-BD : 40GBase-BD Optical Transceiver, QSFP+,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei QSFP28-100G-LR4
Huawei QSFP28-100G-LR4 : 100GBase-LR4 Optical Transceiver, QSFP28,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei QSFP28-100G-10KM
Huawei QSFP28-100G-10KM : Optical Transceiver, QSFP28, 100G,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei QSFP28-100G-PSM4
Huawei QSFP28-100G-PSM4 : 100GBase-PSM4 Optical Transceiver,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei QSFP28-100G-SR4
Huawei QSFP28-100G-SR4 : 100GBase-SR4 Optical Transceiver, QSFP28,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei QSFP-100G-CLR4
Huawei QSFP-100G-CLR4 : 100GBase-CLR4 Optical Transceiver, QSFP28,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei QSFP-40G-iSM4
Huawei QSFP-40G-iSM4 : 40GBase-iSM4 Optical Transceiver, QSFP+,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei QSFP-100G-eSR4
Huawei QSFP-100G-eSR4 : 100GBase-eSR4 Optical Transceiver, QSFP28,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei QSFP-100G-CWDM4
Huawei QSFP-100G-CWDM4 : 100GBase-CWDM4 Optical Transceiver,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei QSFP-100G-ER4-Lite
Huawei QSFP-100G-ER4-Lite : 100GBase-ER4-Lite Optical Transceiver,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei QSFP-40G-eSM4
Huawei QSFP-40G-eSM4 : 40GBase-eSM4 Optical Transceiver, QSFP+,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei QSFP-40G-SDLC-PAM
Huawei QSFP-40G-SDLC-PAM : 40GBase-SDLC Optical Transceiver,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei QSFP-40G-eSDLC-PAM
Huawei QSFP-40G-eSDLC-PAM : 40GBase-eSDLC Optical Transceiver,...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến