318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Juniper > Switch Juniper
Juniper EX4300-48T-DC
Switch Juniper EX4300-48T-DC: 48-port 10/100/1000BASE-T + 550...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-48T-AFI
Switch Juniper EX4300-48T-AFI: 48-port 10/100/1000BASE-T + 350...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-24P-TAA
Switch Juniper EX2300-24P-TAA: EX2300 TAA 24-port 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX3400-48P-TAA
Switch Juniper EX3400-48P-TAA: EX3400 TAA 48-port 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX3400-48T-TAA
Switch Juniper EX3400-48T-TAA: EX3400 TAA 48-port 10/100/1000BASE-T,...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX3400-24P-TAA
Switch Juniper EX3400-24P-TAA: EX3400 TAA 24-port 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX3400-24T-TAA
Switch Juniper EX3400-24T-TAA: EX3400 TAA 24-port 10/100/1000BASE-T,...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-48P-TAA
Switch Juniper EX2300-48P-TAA: EX2300 TAA 48-port 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-24P-VC
Switch Juniper EX2300-24P-VC: EX2300 24-port PoE+ w/ Virtual...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-24T-TAA
Switch Juniper EX2300-24T-TAA: EX2300 TAA 24-port 10/100/1000BASE-T,...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-48T-DC-TAA
Switch Juniper EX4300-48T-DC-TAA: Trade Agreement Act-compliant...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-48T-AFI-TAA
Switch Juniper EX4300-48T-AFI-TAA: Trade Agreement Act-compliant...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX3400-24T-DC
Switch Juniper EX3400-24T-DC: EX3400 24-port 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-24P
Switch Juniper EX4300-24P: 24-port 10/100/1000BASE-T PoE-plus...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-48MP
Switch Juniper EX4300-48MP: 24-port 10/100/1000BASE-T, 24-port...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4650-48Y-AFO
Switch Juniper EX4650-48Y-AFO: 48 25GbE/10GbE/GbE SFP28/SFP+/SFP...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-48MP
Switch Juniper EX2300-48MP: EX2300 32-port 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-24MP
Switch JuniperEX2300-24MP: EX2300 16-port 10/100/1000BASE-T PoE+,...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-48P
Switch Juniper EX2300-48P: EX2300 48-port 10/100/1000BASE-T PoE+,...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4600-40F-DC-AFI
Switch Juniper EX4600-40F-DC-AFI: 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4650-48Y-DC-AFI
Switch Juniper EX4650-48Y-DC-AFI: 48 25GbE/10GbE/GbE SFP28/SFP+/SFP...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-24P
Switch juniper EX2300-24P: EX2300 24-port 10/100/1000BASE-T PoE+,...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX3400-48P
Switch Juniper EX3400-48P: EX3400 48-port 10/100/1000BASE-T (48...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4600-40F-AFO
Switch Juniper EX4600-40F-AFO: 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports,...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-48P
Switch Juniper EX4300-48P: 48-port 10/100/1000BASE-T PoE-plus...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4650-48Y-AFI
Switch Juniper EX4650-48Y-AFI: 48 25GbE/10GbE/GbE SFP28/SFP+/SFP...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4600-40F-DC-AFO
Switch Juniper EX4600-40F-DC-AFO: 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến