318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng giá rẻ > Thiết bị mạng Alcatel-Lucent
OmniSwitch OS6450-10/10M...
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6450-10/10M : Gigabit Ethernet chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6450-10L
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6450-10L : Fast Ethernet chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6350-P48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6350-P48 : Gigabit Ethernet stackable...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6350-48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6350-48 : Gigabit Ethernet stackable...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6350-P24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6350-P24 : Gigabit Ethernet stackable...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6350-24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6350-24 : Gigabit Ethernet stackable...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6350-P10
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6350-P10 : Gigabit Ethernet standalone...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6350-10
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6350-10 : Gigabit Ethernet standalone...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6900-C32
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6900-C32 : 100 Gb Ethernet L3 fixed...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6900-V72
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6900-V72 : 25Gigabit/100Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6900-T48C6
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6900-T48C6 : 10Gigabit/100Gigabit...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6900-X48C6
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6900-X48C6: 10Gigabit/100Gigabit...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6900-X72
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6900-X72 : 10Gigabit/40Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6900-T40
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6900-T40 : 10 Gb Ethernet L2/L3 fixed...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6900-X40
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6900-X40 : 10 Gb Ethernet L2/L3 fixed...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6900-T20
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6900-T20 : 10 Gb Ethernet L2/L3 fixed...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6900-X20
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6900-X20 : 10 Gb Ethernet L2/L3 fixed...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6860N-P48M
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860N-P48M : OS6860N-P48M: Fixed-configuration...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6860N-P48Z
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860N-P48Z : Fixed-configuration...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6860E-P24Z8
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-P24Z8 : Multi-Gigabit L3 fixed...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6860N-U28
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860N-U28 : Fixed-configuration chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6860E-U28
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-U28 : Gigabit Ethernet L3 fixed...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6860E-P48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-P48: Gigabit Ethernet L3 fixed...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6860E-P24...
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-P24 : Gigabit Ethernet L3 fixed...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6860E-48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-48: Gigabit Ethernet L3 fixed...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6860E-24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-24 : Gigabit Ethernet L3 fixed...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6860-P48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-P48 : Gigabit Ethernet L3 fixed...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến