318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng giá rẻ > Thiết bị mạng Alcatel-Lucent
OmniSwitch OS6860-P24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-P24 : Gigabit Ethernet L3 fixed...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6860-48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-48 : Gigabit Ethernet L3 fixed...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6860-24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-24 : Gigabit Ethernet L3 fixed...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6865-U28X
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6865-U28X : Fixed-configuration hardened...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6865-P16X
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6865-P16X : Fixed-configuration hardened...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6865-U12X
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6865-U12X : Fixed-configuration hardened...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6465T-P12
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6465T-P12 : Fixed-configuration half-rack...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6465T-12
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6465T-12 : Fixed-configuration half-rack...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6465-P28
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6465-P28 : Fixed-configuration hardened...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6465-P12
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6465-P12 : Fixed-configuration hardened...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6465-P6
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6465-P6 : Fixed-configuration hardened...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2220-P48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2220-P48: Gigabit Ethernet WebSmart...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2220-48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2220-48: Gigabit Ethernet WebSmart...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2220-P24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2220-P24: Gigabit Ethernet WebSmart...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2220-24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2220-24: Gigabit Ethernet WebSmart...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2220-P8
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2220-P8: Gigabit Ethernet WebSmart...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2220-8
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2220-8: Gigabit Ethernet WebSmart...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến