318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Quảng cáo thiết kế web
Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Fortinet > Firewall Fortigate
Fortigate 300E (FG-300E-BDL)
Firewall Fortigate 300E (FG-300E-BDL) GE RJ45 Interfaces 16 GE...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 500E (FG-500E-BDL)
FortiGate 500E 10 GE SFP+ Slots 2 GE RJ45 Interfaces 8 GE...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 200D (FG-200D-BDL)
FortiGate 200D (FG-200D): 18 x GE RJ45 (including 16 x LAN ports,...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 100D (FG-100D-BDL)
FortiGate 100D (FG-100D): 20 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 500D (FG-500D-BDL)
FortiGate 500D (FG-500D): 10 x GE RJ45 ports, (including 8 x...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 140E (FG-140E-BDL)
FortiGate 140E (FG-140E-BDL) 38 ports RJ 45, 2 port SFP, Firewall...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 101E (FG-101E-BDL)
FortiGate 101E (FG-101E-BDL) Firewall Throughput (1518 / 512...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 60E (FG-60E-BDL)
FortiGate 60E (FG-60E): 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 90D (FG-90D-BDL)
FortiGate 90D (FG-90D): 16 x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 14x...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 200E (FG-200E-BDL)
FortiGate 200E ( FG-200E-BDL ) Firewall Throughput (1518 / 512...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 300D (FG-300D-BDL)
FortiGate 300D (FG-300D): 6 x GE RJ45 ports (including 4 x FortiASIC-accelerated...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 201E (FG-201E-BDL)
FortiGate 201E (FG-201E-BDL) Firewall Throughput (1518 / 512...

Liên hệ để có giá tốt

Fortigate 92D (FG-92D-BDL)
Fortigate 92D (FG-92D-BDL): 16x GE RJ45 ports (2x WAN ports,...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 100E (FG-100E-BDL)
Thiết bị bảo vệ mạng Firewall Fortigate 100E | FG-100E-BDL Firewall...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 60D (FG-60D-BDL)
FortiGate 60D (FG-60D): 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 240D (FG-240D-BDL)
FortiGate 240D (FG-240D): 42 x GE RJ45 ports (including 40 x...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 140D (FG-140D-BDL)
FortiGate 140D (FG-140D): 40 x GE RJ45 (including 36 x switch...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 70D (FG-70D-BDL)
FortiGate 70D (FG-70D-BLD) : 16x GE RJ45 ports, (including 2x...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 100EF (FG-100EF-BDL)
FortiGate 100EF (FG-100EF-BDL) 8 GE RJ 45 ports, 8 GE SFP slots,...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 80D (FG-80D-BDL)
FortiGate 80D-BDL (FG-80D-BDL): 4x GE RJ45 ports, 16 GB onboard...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 300C (FG-300C-BDL)
FortiGate 300C (FG-300C): 10 x GE RJ45 ports (including 8 x FortiASIC-accelerated...

Liên hệ để có giá tốt

Renew License Fortigate...
(8x5 Forticare Plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services):...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 400D (FG-400D-BDL)
FortiGate 400D (FG-400D-BDL): 10x GE RJ45 ports, 8x GE SFP slots,...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 600D (FG-600D-BDL)
FortiGate 600D (FG-600D-BDL): 2x 10 GE SFP+ slots, 10x GE RJ45...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 90E (FG-90E-BDL)
FortiGate 90E ( FG-90E-BDL ) Firewall Throughput 4.0 Gbps. Firewall...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 800D (FG-800D-BDL)
FortiGate 800D (FG-800D-BDL): 22x GE RJ45 ports, 4x GE RJ45 with...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 900D (FG-900D-BDL)
FortiGate 900D (FG-900D-BDL): 2x 10 GE SFP+ slots, 16x GE SFP...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến