318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Fortinet > Firewall FortiGate
FortiGate 201F (FG-201F...
FortiGate FG-201F-BDL-950-12: ● 18 x GE RJ45 (including 1...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 200F (FG-200F...
FortiGate FG-200F-BDL-950-12: ● 18 x GE RJ45 (including 1...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 80F (FG-80F-BDL...
FortiGate FG-80F-BDL-950-12: ● 18 x GE RJ45 ports, 2 x RJ45/SFP...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 60E (FG-60E-BDL...
FortiGate FG-60E-BDL-950-12: ● 10x GE RJ45 ports (including...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 200E (FG-200E...
FortiGate FG-200E-BDL-950-12: ● 18 x GE RJ45 (including 2...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 201E (FG-201E...
FortiGate FG-201E-BDL-950-12: ● 18x GE RJ45 (including 2x...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 100E (FG-100E...
FortiGate FG-100E-BDL-950-12: ● 20 x GE RJ45 ports (including...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 501E (FG-501E...
FortiGate FG-501E-BDL-950-12: ● 2x 10 GE SFP+ slots, 10x...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 80E (FG-80E-BDL...
FortiGate FG-80E-BDL-950-12: ● 14 x GE RJ45 ports (including...

Liên hệ để có giá tốt

Các gói Gia hạn / Renew...
Các gói Gia hạn / Renew License Fortigate: ● Unified...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 301E (FG-301E...
FortiGate FG-301E-BDL-950-12: ● 18x GE RJ45 ports (including...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 100F (FG-100F...
FortiGate FG-100F-BDL-950-12: ● 22x GE RJ45 ports (including...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 300E (FG-300E...
FortiGate FG-300E-BDL-950-12: ● 18x GE RJ45 ports (including...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 101F (FG-101F...
FortiGate FG-101F-BDL-950-12: ● 22x GE RJ45 ports (including...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 400E (FG-400E...
FortiGate FG-400E-BDL-950-12: ● 18x GE RJ45 ports (including...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 101E (FG-101E...
FortiGate FG-101E-BDL-950-12: ● 20 x GE RJ45 ports (including...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 60F (FG-60F-BDL...
FortiGate FG-60F-BDL-950-12: ● 10x GE RJ45 ports (including...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 40F (FG-40F-BDL...
FortiGate FG-40F-BDL-950-12: ● 5 x GE RJ45 ports (including...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 500E (FG-500E...
FG-500E-BDL-950-12: Fortinet FortiGate-500E; Hardware: 2x 10...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 401E (FG-401E...
FG-401E-BDL-950-12: Fortinet FortiGate-401E; Hardware: 18x GE...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 600E (FG-600E...
FG-600E-BDL-950-12: Fortinet FortiGate-600E; Hardware: 2x 10...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 61F (FG-61F-BDL...
FG-61F-BDL-950-12: Fortinet FortiGate-61F; Hardware: 10x GE RJ45...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 81F (FG-81F-BDL...
Fortinet FortiGate 81F (FG-81F-BDL-950-12); Hardware: 8 x GE...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 100EF (FG-100EF...
FG-100EF-BDL-950-12: Fortinet FortiGate-100EF; Hardware: 14x...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 601E (FG-601E...
FG-601E-BDL-950-12: Fortinet FortiGate-601E; Hardware: 2x 10...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 800D (FG-800D...
FG-800D-BDL-950-12: Fortinet FortiGate-800D; Hardware: 22x GE...

Liên hệ để có giá tốt

FortiGate 1100E (FG-1100E...
FG-1100E-BDL-950-12: Fortinet FortiGate-1100E; Hardware: 2x 40...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến