31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng giá rẻ > Thiết bị mạng Alcatel-Lucent
OmniSwitch OS6860N-U28

Thiết bị chuyển mạch Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860N-U28...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6360-48

Bộ chuyển mạch 48 cổng Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-48

  • 48...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6860E-U28

Bộ chuyển mạch quang Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-U28...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2260-10
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2260-10 : ● Fixed 1RU ½ rack...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2260-P10
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2260-P10 : ● Fixed 1RU ½ rack...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2260-24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2260-24 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2260-P24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2260-P24 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2260-48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2260-48 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2260-P48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2260-P48 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2360-24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2360-24 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2360-P24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2360-P24 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2360-48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2360-48 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2360-P48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2360-P48 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2360-P24X
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2360-P24X : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2360-P48X
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2360-P48X : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2360-U24X

Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2360-U24X :

  • 24...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2360-U48X

Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2360-U48X :

  • 48...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6360-10
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-10 : ● Fixed 1RU ½ rack...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6360-P10
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-P10 : ● Fixed 1RU ½ rack...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6360-24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-24 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6360-P24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-P24 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6360-P48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-P48 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6360-PH24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-PH24 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6360-P24X...
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-P24X : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6360-P48X
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-P48X : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6560-24X4
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6560-24X4 Gigabit fixed chassis : ●...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6560-P24X4
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6560-P24X4 Gigabit fixed chassis...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến