318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng giá rẻ > Thiết bị mạng Alcatel-Lucent
OmniSwitch OS2360-P48X
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2360-P48X : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2360-P24X
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2360-P24X : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2360-P48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2360-P48 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2360-48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2360-48 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2360-P24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2360-P24 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2360-24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2360-24 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2260-P48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2260-P48 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2260-48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2260-48 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2260-P24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2260-P24 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2260-24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2260-24 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2260-P10
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2260-P10 : ● Fixed 1RU ½ rack...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS2260-10
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2260-10 : ● Fixed 1RU ½ rack...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6360-P10
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-P10 : ● Fixed 1RU ½ rack...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6360-10
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-10 : ● Fixed 1RU ½ rack...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6360-P48X
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-P48X : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6360-P24X...
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-P24X : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6360-PH24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-PH24 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6360-P48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-P48 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6360-48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-48 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6360-P24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-P24 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6360-24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-24 : ● Fixed 1RU chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6450-U24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6450-U24 : ● Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6450-P48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6450-P48 : ● Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6450-48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6450-48 : ● Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6450-P24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6450-P24 : ● Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6450-24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6450-24 : ● Gigabit Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6560-P24Z8
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6560-P24Z8 : ● Multi-GigE fixed...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến