318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng giá rẻ > Thiết bị mạng Alcatel-Lucent
OmniSwitch OS6450-U24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6450-U24 : Gigabit Ethernet chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6450-P48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6450-P48 : Gigabit Ethernet chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6450-48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6450-48 : Gigabit Ethernet chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6450-P24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6450-P24 : Gigabit Ethernet chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6450-24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6450-24 : Gigabit Ethernet chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6560-P24Z8
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6560-P24Z8 : Multi-GigE fixed chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6560-24Z8
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6560-24Z8 : Multi-GigE fixed chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6560-P48Z16
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6560-P48Z16 : Multi-GigE fixed chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6560-P24Z24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6560-P24Z24 : Multi-GigE fixed chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6560-24Z24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6560-24Z24 : Multi-GigE fixed chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6560-X10
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6560-X10 : 10GigE fixed chassis 8...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6560-P48X4
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6560-P48X4 : Gigabit fixed chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6560-48X4
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6560-48X4 : Gigabit fixed chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6560-P24X4
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6560-P24X4 : Gigabit fixed chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6560-24X4
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6560-24X4 : Gigabit fixed chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6450-P10S
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6450-P10S : Gigabit Ethernet chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6450-P10
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6450-P10 : Gigabit Ethernet chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6450-P10L
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6450-P10L : Fast Ethernet chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6450-10/10M...
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6450-10/10M : Gigabit Ethernet chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6450-10L
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6450-10L : Fast Ethernet chassis...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6350-P48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6350-P48 : Gigabit Ethernet stackable...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6350-48
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6350-48 : Gigabit Ethernet stackable...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6350-P24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6350-P24 : Gigabit Ethernet stackable...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6350-24
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6350-24 : Gigabit Ethernet stackable...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6350-P10
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6350-P10 : Gigabit Ethernet standalone...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6350-10
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6350-10 : Gigabit Ethernet standalone...

Liên hệ để có giá tốt

OmniSwitch OS6900-C32
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6900-C32 : 100 Gb Ethernet L3 fixed...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến