318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Quảng cáo thiết kế web
Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị lưu trữ Storage > NAS Qnap
QNAP UX-500P
Thiết bị lưu trữ Nas QNAP UX-500P 5-Bay Expension Unit...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP UX-800P
Thiết bị lưu trữ Nas QNAP UX-800P 8-Bay Expension Unit...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP UX-800U-RP
Thiết bị lưu trữ Nas QNAP UX-800U-RP 8-bay rack expansion...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP UX-1200U-RP
Thiết bị lưu trữ Nas QNAP UX-1200U-RP 12-bay rack expansion...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-831X-4G
Thiết bị lưu trữ Nas QNAP TS-831X-4G 8-Bay NAS, quad-core...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-831XU-4G
Thiết bị lưu trữ Nas QNAP TS-831XU-4G 8-Bay quad-core...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-831XU-RP-4G
Thiết bị lưu trữ Nas QNAP TS-831XU-RP-4G 8-Bay quad-core...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-1231XU-4G
Thiết bị lưu trữ Nas QNAP TS-1231XU-4G 12-Bay quad-core...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-1231XU-RP-4G
Thiết bị lưu trữ Nas QNAP TS-1231XU-RP-4G 12-Bay quad-core...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-253A-4G
Thiết bị lưu trữ Nas QNAP TS-253A-4G 2-Bay NAS, Intel...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-453A-4G
Thiết bị lưu trữ Nas QNAP TS-453A-4G 4-Bay NAS, Intel...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-653A-4G
Thiết bị lưu trữ Nas QNAP TS-653A-4G 6-Bay NAS, Intel...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-853A-4G
Thiết bị lưu trữ Nas QNAP TS-853A-4G 8-Bay NAS, Intel...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-653B-4G
Thiết bị lưu trữ Nas QNAP TS-653B-4G 6-Bay NAS, Intel...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-453BU-4G
Thiết bị lưu trữ Nas QNAP TS-453BU-4G 4-Bay NAS, Intel...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-453BU-RP-4G
Thiết bị lưu trữ Nas QNAP TS-453BU-RP-4G 4-Bay NAS, Intel...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-853BU-RP-4G
Thiết bị lưu trữ Nas QNAP TS-853BU-RP-4G 8-Bay NAS, Intel...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-231P
Thiết bị mạng Nas QNAP TS-231P 2-Bay TurboNAS, ARM Cortex-A15...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-431P
Thiết bị mạng Nas QNAP TS-431P 4-Bay TurboNAS, ARM Cortex-A15...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-251A-4G
Thiết bị lưu trữ Nas QNAP TS-251A-4G 2-Bay NAS, 4GB DDR3L...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-451A-4G
Thiết bị lưu trữ Nas QNAP TS-451A-4G 4-Bay NAS, 4GB DDR3L...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-251+-8G
Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TS-251+-8G 2-Bay NAS, Intel...

Liên hệ để có giá tốt

QNAP TS-451+-8G
Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TS-451+-8G 4-Bay NAS, Intel...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến