318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Wireless > Wifi Extreme
Wireless Extreme AP302W
Wireless Extreme AP302W : Enterprise-grade, Indoor Wallplate,...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP560h
Wireless Extreme AP560h : Cloud-managed Wi-Fi 6 access point...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP560i
Wireless Extreme AP560i : Cloud-managed Wi-Fi 6 access point...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP510i/e
Wireless Extreme AP510i/e : Cloud-managed Wi-Fi 6 access point...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP360i/e
Thiết bị Wireless Extreme AP360 (AP360i/e): Wi-Fi 6 (802.11ax)...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP122
Thiết bị Wireless Extreme AP122: Enterprise-Grade 2x2, 2-Stream....

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP122X
Thiết bị Wireless Extreme AP122X: Enterprise-Grade 2x2, 2-Stream....

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP130
Thiết bị Wireless Extreme AP130: 802.11ac Dual-Radio 2x2:2...

Liên hệ để có giá tốt

Controller Extreme WiNG...
Thiết bị Wireless Controller Extreme WiNG RFS 4000: Wireless...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP460C
Thiết bị Wireless Extreme AP460C: Wi-Fi 6 (802.11ax) Tri-Radio...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP410i/e
Thiết bị Wireless Extreme AP410i/e: Wi-Fi 6 (802.11ax) Tri-Radio...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme 460i/e
Thiết bị Wireless Extreme 460i/e: Wi-Fi 6 (802.11ax) Tri-Radio...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP410C
Thiết bị Wireless Extreme AP410C : Wi-Fi 6 (802.11ax) Tri-Radio...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme WiNG AP...
Thiết bị Wireless Extreme WiNG AP 8432: Add the Internet...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme WiNG AP...
Thiết bị Wireless Extreme WiNG AP 8533: True 802.11ac Access...

Liên hệ để có giá tốt

Controller Extreme WiNG...
Thiết bị Wireless Controller Extreme WiNG NX 9600: Integrated...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP305C/CX
Thiết bị Wireless Extreme AP305C/CX: Advanced System On a...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP250
Thiết bị Wireless Extreme AP250 Performance-Optimized Indoor...

Liên hệ để có giá tốt

Controller Extreme WiNG...
Thiết bị Wireless Controller Extreme WiNG NX 7500 provides...

Liên hệ để có giá tốt

Controller Extreme WiNG...
Thiết bị Controller Extreme WiNG NX 5500 brings the next-generation...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP30
Thiết bị ExtremeWireless AP 30 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP150W
Thiết bị Wireless Extreme AP 150W: Enterprise-grade, Indoor...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP3912
Thiết bị Wireless Extreme AP3912 Indoor Access Point - radio...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme WiNG AP...
Thiết bị Wireless Extreme WiNG AP 7612 Indoor Access Point...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP505i
Thiết bị Wireless Extreme AP505i Indoor Access Point ●...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP310i/e
Thiết bị Wireless Extreme AP310i/e: Wi-Fi 6 (802.11ax) Indoor...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP650/650X
Thiết bị Wireless Extreme AP650/650X: Wi-Fi 6 (802.11ax)...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến