318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Máy chủ Server > Server Dell
Dell R210(II)-E31220
"DELL Server System Rackmount R210(II) - Mainboard : Intel...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge T430 E5-2609...
Dell PowerEdge T430 E5-2609 v3 - Processor : Dell PowerEdge T430,...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge T430 E5-2620...
Dell PowerEdge T430 E5-2620 v3 - Processor : Dell PowerEdge T430,...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge T420 E5-2420v2
Dell PowerEdge T420 Tower Server - Processor : 1 x Intel Xeon...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge T20 E3-1225...
Dell PowerEdge T20 E3-1225 v3: - Processor : 1 x Intel® Xeon®...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge T130 E3-1220...
Dell PowerEdge T130 E3-1220 v5 - Processor: E3-1220 v5 3.1Ghz...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R730 E5-2609...
Dell PowerEdge R730 E5-2609 v3 - Processor : 1 x Intel Xeon 6-Core...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R730 E5-2620v3
Dell PowerEdge R730 E5-2620v3 - Processor : 1 x Intel Xeon 6-Core...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R730 E5-2630v3
Dell PowerEdge R730 E5-2630v3 - Processor : 1 x Intel Xeon 6-Core...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R730xd ...
Dell PowerEdge R730xd E5-2620v3 - Processor : 1 x Intel Xeon...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R730xd ...
Dell PowerEdge R730xd E5-2630v3 - Processor : 1 x Intel Xeon...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R730xd E5-2609...
Dell PowerEdge R730xd E5-2609 v3 - Processor : 1 x Intel Xeon...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R630 E5-2620v3
Dell PowerEdge R630 E5-2620v3 - Processor : 1 x Intel Xeon 6-Core...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R630 E5-2630...
Dell PowerEdge R630 E5-2630 v3 - Processor : 1 x Intel Xeon 6-Core...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R630 E5-2609...
Dell PowerEdge R630 E5-2609 v3 - Processor : 1 x Intel Xeon 6-Core...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R630 E5-2620v3
Dell PowerEdge R630 E5-2620v3 - Processor : 1 x Intel Xeon 6-Core...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R630 E5-2630...
Dell PowerEdge R630 E5-2630 v3 - Processor : 1 x Intel Xeon 6-Core...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R530 E5-2620v3
Dell PowerEdge R530 E5-2620v3 - Cpu: 1x Intel Xeon E5-2620v3...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R530 E5-2609v3
Dell PowerEdge R530 E5-2609v3 - Cpu: 1x Intel Xeon E5-2609v3...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R330 E3-1230...
Dell PowerEdge R330 E3-1230 v5 - PowerEdge R330 E3-1230 v5 3.4Ghz...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R430 E5-2609v3
Dell PowerEdge R430 E5-2609v3 - Processor : 1 x Intel Xeon 6-Core...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R430 E5-2620v3
Dell PowerEdge R430 E5-2620v3 - Processor : 1 x Intel Xeon 6-Core...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R320 E5-2407v2
Dell PowerEdge R320 E5-2407v2 - Processor : Intel Xeon 4-Core...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R230 E3-1220...
Dell PowerEdge R230 E3-1220 v5 - Processor: R230 E3-1220 v5...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R220 E3-1220v3...
Dell PowerEdge R220 E3-1220v3 Raid S110 - Processor : 1 x Intel®...

Liên hệ để có giá tốt

Dell PowerEdge R220 E3-1220v3...
Dell PowerEdge R220 E3-1220v3 Raid H310 - Processor : 1 x Intel®...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến