318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng giá rẻ > Thiết bị mạng Mikrotik
Mikrotik CRS326-24G-2S+IN
Mikrotik CRS326-24G-2S+IN Cloud Router Switch: 24 Gigabit ports,...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik netPower Lite...
Mikrotik netPower Lite 7R (CSS610-1Gi-7R-2S+OUT) Outdoor Switch:...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik CSS610-8G-2S+IN
Mikrotik 610-8G-2S+IN Cloud Smart Switch: 8 x 1G Ethernet ports...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Mikrotik XS+DA0003
DAC Mikrotik XS+DA0003: Direct attach cable that supports not...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Mikrotik XS+DA0001
DAC Mikrotik XS+DA0001: Direct attach cable that supports not...

Liên hệ để có giá tốt

Module Mikrotik XS+31LC10D
Module Mikrotik XS+31LC10D: 1.25G SFP, 10G SFP+ and 25G SFP28,...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik Audience LTE6...
Mikrotik Wireless Audience LTE6 kit (RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6):...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik Chateau LTE12...
Mikrotik Wireless Chateau LTE12 (RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA):...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik hAP ac3 LTE6 kit...
Mikrotik Wireless hAP ac3 LTE6 kit (RBD53GR-5HacD2HnD&R11e-LTE6):...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik Audience (RBD25G-5HPacQD2HPnD)
Mikrotik Wireless Audience (RBD25G-5HPacQD2HPnD):Tri-band (one...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik hAP ac3 (RBD53iG-5HacD2HnD)
Mikrotik Wireless hAP ac3 (RBD53iG-5HacD2HnD): A wireless dual-band...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik wAP ac BE (RBwAPG-5HacT2HnD-BE)
Mikrotik Wireless wAP ac BE (RBwAPG-5HacT2HnD-BE): Small dual-band...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik wAP ac (RBwAPG-5HacT2HnD)
Mikrotik Wireless wAP ac (RBwAPG-5HacT2HnD): Small dual-band...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik wAP R (RBwAPR-2nD)
Mikrotik Wireless wAP R (RBwAPR-2nD): Small weatherproof wireless...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC)
Mikrotik Wireless hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC): Dual-Concurrent...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD)
Mikrotik Wireless cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD): Dual-band 2.4 / 5GHz...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN
Mikrotik Wireless RB2011UiAS-2HnD-IN: 2.4GHz AP, 5x Ethernet,...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik hAP ac lite TC...
Mikrotik Wireless hAP ac lite TC (RB952Ui-5ac2nD-TC): Dual-Concurrent...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD)
Mikrotik Wireless hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD): 650MHz CPU, 64MB...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik cAP (RBcAP2nD)
Mikrotik Wireless cAP (RBcAP2nD): Ceiling AP, Dual-Chain 2.4GHz,...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik wsAP ac lite (RBwsAP-5Hac2nD)
Mikrotik Wireless wsAP ac lite (RBwsAP-5Hac2nD): The wsAP ac...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik wAP BE (RBwAP2nD-BE)
Mikrotik Wireless wAP BE (RBwAP2nD-BE): wall AP outside Access...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik wAP (RBwAP2nD)
Mikrotik Wireless wAP (RBwAP2nD): wall AP outside Access Point....

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik hAP (RB951Ui-2nD)
Mikrotik Wireless hAP (RB951Ui-2nD): Dual chain wireless 2.4GHz...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik mAP (RBmAP2nD)
Mikrotik Wireless mAP (RBmAP2nD): mAP (micro Access Point) Dual-Chain...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik cAP lite (RBcAPL-2nD)
Mikrotik Wireless cAP lite (RBcAPL-2nD): Access Point device,...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik hAP lite TC (RB941-2nD-TC)
Mikrotik Wirelessh hAP lite TC (RB941-2nD-TC): 650MHz CPU, 32MB...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến