318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng giá rẻ > Thiết bị mạng Mikrotik
Mikrotik CSS610-8G-2S+IN
Mikrotik 610-8G-2S+IN Cloud Smart Switch: 8 x 1G Ethernet ports...

Liên hệ để có giá tốt

MikroTik CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT...
Thiết bị Router Switch MikroTik CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT (netPower...

Liên hệ để có giá tốt

MikroTik CRS318-16P-2S+OUT...
Thiết bị Router Switch MikroTik CRS318-16P-2S+OUT (netPower...

Liên hệ để có giá tốt

MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM
Thiết bị Switch MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM: 48x 1G RJ45...

Liên hệ để có giá tốt

MikroTik CRS312-4C+8XG-RM
Thiết bị Router Switch MikroTik CRS312-4C+8XG-RM: 8x 10G...

Liên hệ để có giá tốt

MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM
Thiết bị Switch MikroTik CRS354-48P+2Q+RM: 48x 1G RJ45 port...

Liên hệ để có giá tốt

MikroTik CRS326-24S+2Q+RM
Thiết bị Router Switch MikroTik CRS326-24S+2Q+RM: 2x 40 Gbps...

Liên hệ để có giá tốt

MikroTik CRS309-1G-8S+IN
Thiết bị Router Switch MikroTik CRS309-1G-8S+IN: 8x SFP+...

Liên hệ để có giá tốt

MikroTik CRS125-24G-1S-2HnD-IN
Thiết bị Router Switch MikroTik CRS125-24G-1S-2HnD-IN: 24x...

Liên hệ để có giá tốt

MikroTik CRS305-1G-4S+IN
Thiết bị Router Switch MikroTik CRS305-1G-4S+IN: 5-port desktop...

Liên hệ để có giá tốt

MikroTik CRS109-8G-1S-2HnD-IN
Thiết bị Router Switch MikroTik CRS109-8G-1S-2HnD-IN: 8x...

Liên hệ để có giá tốt

MikroTik CRS105-5S-FB (FiberBox)
Thiết bị Switch MikroTik CRS105-5S-FB (FiberBox): Outdoor...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik CRS106-1C-5S
Thiết bị Router Switch Mikrotik CRS106-1C-5S: Smart Switch,...

Liên hệ để có giá tốt

MikroTik CSS326-24G-2S+RM
Thiết bị Smart Switch MikroTik CSS326-24G-2S+RM được...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik CRS326-24G-2S+IN
Thiết bị Mikrotik CRS326-24G-2S+IN Cloud Router Switch: 24...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik netPower Lite...
Mikrotik netPower Lite 7R (CSS610-1Gi-7R-2S+OUT) Outdoor Switch:...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik Audience LTE6...
Mikrotik Wireless Audience LTE6 kit (RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6):...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik Chateau LTE12...
Mikrotik Wireless Chateau LTE12 (RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA):...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik hAP ac3 LTE6 kit...
Mikrotik Wireless hAP ac3 LTE6 kit (RBD53GR-5HacD2HnD&R11e-LTE6):...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik Audience (RBD25G-5HPacQD2HPnD)
Mikrotik Wireless Audience (RBD25G-5HPacQD2HPnD):Tri-band (one...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik hAP ac3 (RBD53iG-5HacD2HnD)
Mikrotik Wireless hAP ac3 (RBD53iG-5HacD2HnD): A wireless dual-band...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik wAP ac BE (RBwAPG-5HacT2HnD-BE)
Mikrotik Wireless wAP ac BE (RBwAPG-5HacT2HnD-BE): Small dual-band...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik wAP ac (RBwAPG-5HacT2HnD)
Mikrotik Wireless wAP ac (RBwAPG-5HacT2HnD): Small dual-band...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik wAP R (RBwAPR-2nD)
Mikrotik Wireless wAP R (RBwAPR-2nD): Small weatherproof wireless...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC)
Mikrotik Wireless hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC): Dual-Concurrent...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD)
Mikrotik Wireless cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD): Dual-band 2.4 / 5GHz...

Liên hệ để có giá tốt

Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN
Mikrotik Wireless RB2011UiAS-2HnD-IN: 2.4GHz AP, 5x Ethernet,...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến