318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Meraki > Wireless Meraki
Meraki MR53E-HW
Wireless Meraki MR53E-HW 4 radios: 2.4 GHz, 5 GHz, dual-band...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR55-HW
Wireless Meraki MR55-HW 4 radios: 2.4 GHz, 5 GHz, dual-band Embedded...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR45-HW
Wireless Meraki MR45 Performance-critical wireless LANs. 4 radios:...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR42E-HW
Wireless Meraki MR42E 4 radios: 2.4 GHz, 5 GHz, dual-band WIDS/WIPS,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR20-HW
Wireless Meraki MR20 Entry-level enterprise wireless Cloud management,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR70-HW
Wireless Meraki MR70 2.4 GHz 802.11b/g/n/ac client access radio...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR33-HW
Wireless Meraki MR33-HW 2.4 GHz 802.11b/g/n client access radio...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR42-HW
Wireless Meraki MR42 2.4 GHz 802.11b/g/n client access radio...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR18-HW
Wireless Meraki MR18 One 802.11b/g/n, one 802.11a/n radio, and...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR84-HW
Wireless Meraki MR84 2.4 GHz 802.11b/g/n/ac client access radio,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR32-HW
Wireless Meraki MR32 One 2.4 GHz 802.11b/g/n, one 5 GHz 802.11a/n/ac,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR52-HW
Wireless Meraki MR52-HW 2.4 GHz 802.11b/g/n client access radio...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR53-HW
Wireless Meraki MR53 2.4 GHz 802.11b/g/n client access radio...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR72-HW
Wireless Meraki MR72-HW One 2.4 GHz 802.11b/g/n, one 5 GHz 802.11a/n/ac,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR62-HW
Wireless Meraki MR62-HW 2.4 GHz 802.11b/g/n radi Max data rate:...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR66-HW
Wireless Meraki MR66 One 802.11b/g/n and one 802.11a/n radio...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR30H-HW
Wireless Meraki MR30H-HW 2.4 GHz 802.11b/g/n client access radio...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki License
LIC-ENT-1YR Meraki MR Enterprise License 1YR LIC-ENT-3YR Meraki...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR26-HW
Wireless Meraki MR26-HW One 802.11b/g/n, one 802.11a/n radio,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR74-HW
Wireless Meraki MR74-HW One 2.4 GHz 802.11b/g/n, one 5 GHz 802.11a/n/ac,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR34-HW
Wireless Meraki MR34-HW One 802.11b/g/n, one 802.11ac/a/n radio,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR24-HW
Wireless Meraki MR24-HW One 802.11b/g/n and one 802.11a/n radio...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR16-HW
Wireless Meraki MR16 One 802.11b/g/n and one 802.11a/n radio...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR12-HW
Wireless Meraki MR12-HW 802.11b/g/n radio Max throughput 300...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến