318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Meraki > Wireless Meraki
Meraki Dipole Antenna (3.8/5.5...
The Dipole antenna is ideal for low ceiling installations where...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki Dipole Antenna (3/5.7...
The Dipole antenna is ideal for low ceiling installations where...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki Downtilt Panel Omni...
The Downtilt Panel Omnidirectional antenna is ideal for medium...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki Narrow Patch Antenna
The Narrow Patch antenna is ideal for high ceiling (25 ft ) aesthetic...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki Panel Omni Antenna
The Panel Omni antenna is ideal for low ceiling aesthetic consensus...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki Wide Patch Antenna
The Wide Patch antenna is ideal for wall-mounted deployments,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR76-HW
Wireless Meraki MR76-HW : IP67 rated: tested for dust, shock,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR86-HW
Wireless Meraki MR86-HW : IP67 rated, tested for dust, shock,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR36-HW
Wireless Meraki MR36-HW : 4 radios: 2.4 and 5 GHz, dual-band,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR46E-HW
Wireless Meraki MR46E-HW : 4 radios: 2.4 GHz, 5 GHz, dual-band,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR46-HW
Wireless Meraki MR46-HW : 4 radios: 2.4 GHz, 5 GHz, dual-band,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR56-HW
Wireless Meraki MR56-HW : 4 radios: 2.4 GHz, 5 GHz, dual-band,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR53E-HW
Wireless Meraki MR53E-HW 4 radios: 2.4 GHz, 5 GHz, dual-band...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR55-HW
Wireless Meraki MR55-HW 4 radios: 2.4 GHz, 5 GHz, dual-band Embedded...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR45-HW
Wireless Meraki MR45 Performance-critical wireless LANs. 4 radios:...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR42E-HW
Wireless Meraki MR42E 4 radios: 2.4 GHz, 5 GHz, dual-band WIDS/WIPS,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR20-HW
Wireless Meraki MR20 Entry-level enterprise wireless Cloud management,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR70-HW
Wireless Meraki MR70 2.4 GHz 802.11b/g/n/ac client access radio...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR33-HW
Wireless Meraki MR33-HW 2.4 GHz 802.11b/g/n client access radio...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR42-HW
Wireless Meraki MR42 2.4 GHz 802.11b/g/n client access radio...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR18-HW
Wireless Meraki MR18 One 802.11b/g/n, one 802.11a/n radio, and...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR84-HW
Wireless Meraki MR84 2.4 GHz 802.11b/g/n/ac client access radio,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR32-HW
Wireless Meraki MR32 One 2.4 GHz 802.11b/g/n, one 5 GHz 802.11a/n/ac,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR52-HW
Wireless Meraki MR52-HW 2.4 GHz 802.11b/g/n client access radio...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR53-HW
Wireless Meraki MR53 2.4 GHz 802.11b/g/n client access radio...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR72-HW
Wireless Meraki MR72-HW One 2.4 GHz 802.11b/g/n, one 5 GHz 802.11a/n/ac,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR62-HW
Wireless Meraki MR62-HW 2.4 GHz 802.11b/g/n radi Max data rate:...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến