318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Meraki > Wireless Meraki
Meraki MR55
Meraki MR55 4 radios: 2.4 GHz, 5 GHz, dual-band Embedded WIDS/WIPS...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR53E
Meraki MR53E 4 radios: 2.4 GHz, 5 GHz, dual-band WIDS/WIPS, and...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR45
Meraki MR45 Performance-critical wireless LANs. 4 radios: 2.4...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR42E
Meraki MR42E 4 radios: 2.4 GHz, 5 GHz, dual-band WIDS/WIPS, and...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR20
Meraki MR20 Entry-level enterprise wireless Cloud management,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR70
Meraki MR70 2.4 GHz 802.11b/g/n/ac client access radio 5 GHz...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR33
Meraki MR33 2.4 GHz 802.11b/g/n client access radio 5 GHz 802.11a/n/ac...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR42
Meraki MR42 2.4 GHz 802.11b/g/n client access radio 5 GHz 802.11a/n/ac...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR18
Meraki MR18 One 802.11b/g/n, one 802.11a/n radio, and one dedicated...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR84
Meraki MR84 2.4 GHz 802.11b/g/n/ac client access radio 5 GHz...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR32
Meraki MR32 One 2.4 GHz 802.11b/g/n, one 5 GHz 802.1 1a/n/ac,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR52
Meraki MR52 2.4 GHz 802.11b/g/n client access radio 5 GHz 802.1 1a/n/ac...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR53
Meraki MR53 2.4 GHz 802.11b/g/n client access radio 5 GHz 802.1 1a/n/ac...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR72
Meraki MR72 One 2.4 GHz 802.11b/g/n, one 5 GHz 802.1 1a/n/ac,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR62
Meraki MR62 2.4 GHz 802.11b/g/n radi Max data rate: 300 Mbit/s 2.4...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR66
Meraki MR66 One 802.11b/g/n and one 802.11a/n radio Dual concurrent...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR30H
Meraki MR30H 2.4 GHz 802.11b/g/n client access radio 5 GHz 802.11a/n/ac...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki License
LIC-ENT-1YR Meraki MR Enterprise License 1YR LIC-ENT-3YR Meraki...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR26
Meraki MR26 One 802.11b/g/n, one 802.11a/n radio, and one dedicated...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR74
Meraki MR74 One 2.4 GHz 802.11b/g/n, one 5 GHz 802.1 1a/n/ac,...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR34
Meraki MR34 One 802.11b/g/n, one 802.11ac/a/n radio, and one...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR24
Meraki MR24 One 802.11b/g/n and one 802.11a/n radio Dual concurrent...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR16
Meraki MR16 One 802.11b/g/n and one 802.11a/n radio Dual concurrent...

Liên hệ để có giá tốt

Meraki MR12
Meraki MR12 802.11b/g/n radio Max throughput 300 Mbit/s Operating...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến