318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Module quang SFP > Module quang Huawei
AOC Huawei SFP-10G-AOC-7M
Huawei SFP-10G-AOC-7M : 10G SFP+ to SFP+ AOC (Active Optical...

Liên hệ để có giá tốt

AOC Huawei SFP-10G-AOC-5M
Huawei SFP-10G-AOC-5M : 10G SFP+ to SFP+ AOC (Active Optical...

Liên hệ để có giá tốt

AOC Huawei SFP-10G-AOC-3M
Huawei SFP-10G-AOC-3M : 10G SFP+ to SFP+ AOC (Active Optical...

Liên hệ để có giá tốt

AOC Huawei SFP-10G-AOC-1M
Huawei SFP-10G-AOC-1M : 10G SFP+ to SFP+ AOC (Active Optical...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Huawei SFP-10G-CU5M
Huawei SFP-10G-CU5M : 10G SFP+ 5m Passive Direct Attach Copper...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Huawei SFP-10G-CU3M
Huawei SFP-10G-CU3M : 10G SFP+ 3m Passive Direct Attach Copper...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Huawei SFP-10G-CU1M
Huawei SFP-10G-CU1M : 10G SFP+ 1m Passive Direct Attach Copper...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-GE-ZBXD1
Huawei SFP-GE-ZBXD1 : Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-GE-ZBXU1...
Huawei SFP-GE-ZBXU1 : Optical Transceiver, eSFP, GE, BiDi Single-mode...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-GE-BXU1-SC
Huawei SFP-GE-BXU1-SC : 1000Base,BIDI Optical Transceiver, SFP,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-10G-USR
Huawei SFP-10G-USR : 10GBase-USR Optical Transceiver, SFP+, 10G,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-10G-BXD1
Huawei SFP-10G-BXD1 : 10GBase, BIDI Optical Transceiver, SFP+,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-10G-iLR
Huawei SFP-10G-iLR : Optical Transceiver, SFP+, 10G, Single-mode...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-10G-BXU1...
Huawei SFP-10G-BXU1 : 10GBase, BIDI Optical Transceiver, SFP+,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-10G-ZR
Huawei SFP-10G-ZR : ZR Optical Transceiver, SFP+, 10G, Single-mode...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-10G-ER-1310
Huawei SFP-10G-ER-1310 : Optical Transceiver, SFP+, 10G, Single-mode...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-10G-ZCW1471
Huawei SFP-10G-ZCW1471 : Optical Transceiver, SFP+, 10G, Single-mode...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-10G-ZCW1491
Huawei SFP-10G-ZCW1491 : Optical Transceiver, SFP+, 10G, Single-mode...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-10G-ZCW1511
Huawei SFP-10G-ZCW1511 : Optical Transceiver, SFP+, 10G, Single-mode...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-10G-ZCW1531
Huawei SFP-10G-ZCW1531 : Optical Transceiver, SFP+, 10G, Single-mode...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-10G-ZCW1551
Huawei SFP-10G-ZCW1551 : Optical Transceiver, SFP+, 10G, Single-mode...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-10G-ZCW1571
Huawei SFP-10G-ZCW1571 : Optical Transceiver, SFP+, 10G, Single-mode...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-10G-ZCW1591
Huawei SFP-10G-ZCW1591 : Optical Transceiver, SFP+, 10G, Single-mode...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-10G-ZCW1611
Huawei SFP-10G-ZCW1611 : Optical Transceiver, SFP+, 10G, Single-mode...

Liên hệ để có giá tốt

Module Huawei SFP-10G-ZDWT
Huawei SFP-10G-ZDWT : Optical Transceiver, SFP+, 10G, Single-mode...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến