318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Module quang SFP > Module quang Fortinet
Module Fortinet FG-TRAN-GC...
FG-TRAN-GC: 1 GE SFP RJ45 transceiver module for all systems...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FG-TRAN-XFPLR...
FG-TRAN-XFPLR: 10 GE XFP transceiver module, long range for all...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Fortinet SP-CABLE-FS-QSFP+3...
SP-CABLE-FS-QSFP+3: 40 GE QSFP+ passive direct attach cable,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FG-TRAN-SX...
FG-TRAN-SX: 1 GE SFP SX transceiver module for all systems with...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FG-TRAN-SFP+LR...
FG-TRAN-SFP+LR: 10 GE SFP+ transceiver module, long range for...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Fortinet SP-CABLE-FS-SFP+5...
SP-CABLE-FS-SFP+5: 10 GE SFP+ passive direct attach cable, 5...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FG-TRAN-LX...
FG-TRAN-LX: 1 GE SFP LX transceiver module for all systems with...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Fortinet SP-CABLE-FS-SFP+1...
SP-CABLE-FS-SFP+1: 10 GE SFP+ passive direct attach cable, 1...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FG-TRAN-SFP+SR...
FG-TRAN-SFP+SR: 10 GE SFP+ transceiver module, short range for...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Fortinet FG-CABLE-SR10-SFP+...
FG-CABLE-SR10-SFP+: 100GE CFP2/QSFP28 parallel breakout MPO to...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FN-TRAN-SFP+GC...
FN-TRAN-SFP+GC: 10 GE copper SFP+ RJ45 Fortinet transceiver (30m...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FR-TRAN-ZX...
FR-TRAN-ZX: 1 GE SFP transceivers, -40–85°C operation, 90...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Fortinet FG-TRAN-QSFP-4XSFP...
FG-TRAN-QSFP-4XSFP: 40 GE QSFP+ parallel breakout MPO to 4x LC...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FR-TRAN-LX...
FR-TRAN-LX: 1 GE SFP LX transceiver module, -40–85°C, over...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Fortinet FG-TRAN-QSFP-4SFP-5...
FG-TRAN-QSFP-4SFP-5: 40 GE QSFP+ parallel breakout MPO to 4x...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FR-TRAN-SX...
FR-TRAN-SX: 1 GE SFP SX transceiver module, -40–85°C, over...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM...
FS-TRAN-SFP+LRM: 10GE SFP+ transceiver module, long range multimode...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Fortinet SP-CABLE-FS-SFP+3...
SP-CABLE-FS-SFP+3: 10 GE SFP+ passive direct attach cable, 3...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FS-TRAN-SFP+ER...
FS-TRAN-SFP+ER: 10 GE SFP+ transceiver module, extended range...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FS-TRAN-SFP+SR...
FS-TRAN-SFP+SR: 10 GE SFP+ transceiver module, short range for...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Fortinet SP-CABLE-FS-QSFP+1...
SP-CABLE-FS-QSFP+1: 40 GE QSFP+ passive direct attach cable,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FS-TRAN-GC...
FS-TRAN-GC: 1 GE SFP RJ45 transceiver module for systems with...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FG-TRAN-QSFP28-LR4...
FG-TRAN-QSFP28-LR4: 100GE QSFP28 transceivers, 4 channel parallel...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FG-TRAN-CFP2-LR4...
FG-TRAN-CFP2-LR4: 100 GE CFP2 transceivers, long range, over...

Liên hệ để có giá tốt

DAC Fortinet SP-CABLE-ADASFP+...
SP-CABLE-ADASFP+: 10 GE SFP+ active direct attach cable, 10m...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FG-TRAN-QSFP+LR...
FG-TRAN-QSFP+LR: 40 GE QSFP+ transceivers, long range for all...

Liên hệ để có giá tốt

Module Fortinet FG-TRAN-QSFP+SR...
FG-TRAN-QSFP+SR: 40 GE QSFP+ transceivers, short range for all...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến