31 Đường số 9, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Juniper > Switch Juniper
Juniper EX3400-48T-DC
Switch Juniper EX3400-48T-DC : 48-port 10/100/1000BASE-T with...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-24MP
Switch Juniper EX4400-24MP : 24x100M/1/2.5/5/10GbE ports PoE++...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-48MP
Switch Juniper EX4400-48MP : 12x100M/1/2.5/5/10GbE + 36x100M/1/2.5GbE...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-48F-DC
Switch Juniper EX4400-48F-DC : 12-port 1000/10000BASE-X SFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-48F-DC-AFI
Switch Juniper EX4400-48F-DC-AFI : 12-port 1000/10000BASE-X SFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-48F-AFI
Switch Juniper EX4400-48F-AFI : 12-port 1000/10000BASE-X SFP+...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-24T-DC-AFI
Switch Juniper EX4400-24T-DC-AFI : 24-port 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-24T-DC
Switch Juniper EX4400-24T-DC : 24-port 10/100/1000BASE-T + 550...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-48T-DC-AFI
Switch Juniper EX4400-48T-DC-AFI : 48-port 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-48P
Switch Juniper EX4400-48P : 48-port 10/100/1000BASE-T PoE++ power...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-48T-DC
Switch Juniper EX4400-48T-DC : 48-port 10/100/1000BASE-T + 550...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-48T-AFI
Switch Juniper EX4400-48T-AFI : 48-port 10/100/1000BASE-T + 550...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-24T-AFI
Switch Juniper EX4400-24T-AFI : 24-port 10/100/1000BASE-T + 550...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-24T
Switch Juniper EX4400-24T : 24-port 10/100/1000BASE-T + 550 W...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-24P
Switch Juniper EX4400-24P : 24-port 10/100/1000BASE-T PoE++ power...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-48F
Switch Juniper EX4400-48F : 12-port 1000/10000BASE-X SFP+ + 36-port...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4400-48T
Switch Juniper EX4400-48T : 48-port 10/100/1000BASE-T + 550 W...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-24T
Switch Juniper EX4300-24T: 24-port 10/100/1000BASE-T + 350 W...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-24P
Switch Juniper EX4300-24P : 24-port 10/100/1000BASE-T PoE-plus...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-24T-TAA
Switch Juniper EX4300-24T-TAA : Trade Agreement Act-compliant...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-24P-TAA
Switch Juniper EX4300-24P-TAA: Trade Agreement Act-compliant...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-48T
Switch Juniper EX4300-48T : 48-port 10/100/1000BASE-T + 350 W...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-48P
Switch Juniper EX4300-48P : 48-port 10/100/1000BASE-T PoE-plus...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-48MP
Switch Juniper EX4300-48MP : 24-port 10/100/1000BASE-T, 24-port...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-48T-AFI
Switch Juniper EX4300-48T-AFI : 48-port 10/100/1000BASE-T + 350...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-48T-DC
Switch Juniper EX4300-48T-DC : 48-port 10/100/1000BASE-T + 550...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-48T-DC-AFI
Switch Juniper EX4300-48T-DC-AFI : 48-port 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến