318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Juniper > Switch Juniper
Juniper EX2300-24T
Switch Juniper EX2300-24T: EX2300 24-port 10/100/1000BASE-T,...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX3400-48T
Switch Juniper EX3400-48T: EX3400 48-port 10/100/1000BASE-T,...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-24T
Switch Juniper EX4300-24T: EX4300 24-port 10/100/1000BASE-T +...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-48T
Switch Juniper EX2300-48T EX2300 48-port 10/100/1000BASE-T, 4...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX3400-24T
Switch Juniper EX3400-24T: EX3400 24-port 10/100/1000BASE-T with...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-48T
Switch Juniper EX4300-48T: EX4300 48-port 10/100/1000BASE-T +...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX3400-48T-AFI
Switch Juniper EX3400-48T-AFI: EX3400 48-port 10/100/1000BASE-T,...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4600
Switch Juniper EX4600 - The highly flexible, high-density EX4600...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-48P-TAA
Switch Juniper EX4300-48P-TAA: Trade Agreement Act-compliant...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-48P-VC
Switch Juniper EX2300-48P-VC: EX2300 48 Port POE+ 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-24P-TAA
Switch Juniper EX4300-24P-TAA: Trade Agreement Act-compliant...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-48T-TAA
Switch Juniper EX4300-48T-TAA: Trade Agreement Act-compliant...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-48T-VC
Switch Juniper EX2300-48T-VC: EX2300 48 Port 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-24T-TAA
Switch Juniper EX4300-24T-TAA: Trade Agreement Act-compliant...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-24T-VC
Switch Juniper EX2300-24T-VC: EX2300 24-port non-PoE 10/100/1000BASE-T,...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-48T-DC-AFI
Switch Juniper EX4300-48T-DC-AFI: 48-port 10/100/1000BASE-T +...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-48T-TAA
Switch Juniper EX2300-48T-TAA: EX2300 TAA 48 Port 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-48T-DC
Switch Juniper EX4300-48T-DC: 48-port 10/100/1000BASE-T + 550...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX4300-48T-AFI
Switch Juniper EX4300-48T-AFI: 48-port 10/100/1000BASE-T + 350...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-24P-TAA
Switch Juniper EX2300-24P-TAA: EX2300 TAA 24-port 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX3400-48P-TAA
Switch Juniper EX3400-48P-TAA: EX3400 TAA 48-port 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX3400-48T-TAA
Switch Juniper EX3400-48T-TAA: EX3400 TAA 48-port 10/100/1000BASE-T,...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX3400-24P-TAA
Switch Juniper EX3400-24P-TAA: EX3400 TAA 24-port 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX3400-24T-TAA
Switch Juniper EX3400-24T-TAA: EX3400 TAA 24-port 10/100/1000BASE-T,...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-48P-TAA
Switch Juniper EX2300-48P-TAA: EX2300 TAA 48 Port PoE 10/100/1000BASE-T...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-24P-VC
Switch Juniper EX2300-24P-VC: EX2300 24-port PoE 10/100/1000BASE-T,...

Liên hệ để có giá tốt

Juniper EX2300-24T-TAA
Switch Juniper EX2300-24T-TAA: EX2300 TAA 24-port 10/100/1000BASE-T,...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến