318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng giá rẻ > Thiết bị mạng Huawei
Huawei S6730-H24X4Y4C
Switch Huawei S6730-H24X4Y4C : ● 24 x 10 Gig SFP+, 4 x 25...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S6730-H28Y4C
Switch Huawei S6730-H28Y4C : ● 28 x 25 Gig SFP28, 4 x 100...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S6720-54C-EI-48S-DC
Switch Huawei S6720-54C-EI-48S-DC : ● 48 10GE SFP+ ports,...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S6720-54C-EI-48S-AC
Switch Huawei S6720-54C-EI-48S-AC : ● 48 10GE SFP+ ports,...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S6720-30C-EI-24S-DC
Switch Huawei S6720-30C-EI-24S-DC : ● 24 10GE SFP+ ports,...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S6720-30C-EI-24S-AC
Switch Huawei S6720-30C-EI-24S-AC : ● 24 10GE SFP+ ports,...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S6720S-26Q-EI-24S-DC...
Switch Huawei S6720S-26Q-EI-24S-DC : ● 24 10GE SFP+ ports,...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S6720S-26Q-EI-24S-AC
Switch Huawei S6720S-26Q-EI-24S-AC : ● 24 10GE SFP+ ports,...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5736-S24UM4XC
Switch Huawei CloudEngine S5736-S24UM4XC : ● 24 × 100M/1G/2.5G/5G/10G...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5732-H48XUM2CC
Switch Huawei S5732-H48XUM2CC : ● 24 x 10GE SFP+, 24 × 100M/1G/2.5G/5G/10G...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5732-H48UM2CC
Switch Huawei S5732-H48UM2CC : ● 48 × 100M/1G/2.5G/5G/10G...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5732-H24UM2CC
Switch Huawei S5732-H24UM2CC : ● 24 × 100M/1G/2.5G/5G/10G...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5732-H48S6Q
Switch Huawei S5732-H48S6Q : ● 44 x GE SFP ports, 4 x 10GE...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5732-H24S6Q
Switch Huawei S5732-H24S6Q : ● 20 x GE SFP ports, 4 x 10GE...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5731-H48P4XC
Switch Huawei S5731-H48P4XC : ● 48 x 10/100/1000Base-T Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5731-H48T4XC-B
Switch Huawei S5731-H48T4XC-B : ● 48 x 10/100/1000Base-T Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5731-H48T4XC
Switch Huawei S5731-H48T4XC : ● 48 x 10/100/1000Base-T Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5731-H24P4XC
Switch Huawei S5731-H24P4XC : ● 24 x 10/100/1000Base-T Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5731-H24T4XC
Switch Huawei S5731-H24T4XC : ● 24 x 10/100/1000Base-T Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5731-S48P4X
Switch Huawei S5731-S48P4X : ● 48 x 10/100/1000Base-T Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5731-S48T4X
Switch Huawei S5731-S48T4X ● 48 x 10/100/1000Base-T Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5731-S24P4X
Switch Huawei S5731-S24P4X : ● 24 x 10/100/1000Base-T Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5731-S24T4X
Switch Huawei S5731-S24T4X : ● 24 x 10/100/1000Base-T Ethernet...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5735-S48S4X
Switch Huawei S5735-S48S4X : ● 48 x GE SFP ports, 4 x 10 GE...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5735-S32ST4X
Switch Huawei S5735-S32ST4X : ● 24 x GE SFP ports, 8 x 10/100/1000Base-T...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5735-S48P4X
Switch Huawei S5735-S48P4X : ● 48 x 10/100/1000Base-T ports,...

Liên hệ để có giá tốt

Huawei S5735-S48T4X
Switch Huawei S5735-S48T4X : ● 48 x 10/100/1000Base-T ports,...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến