318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Meraki > Switch Meraki
Cisco Meraki MS425-32
Meraki MS425-32 L3 Cld-Mngd 32x 10G SFP+ Switch LIC-MS425-32-1YR Meraki...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS425-16
Meraki MS425-16 L3 Cld-Mngd 16x 10G SFP+ Switch LIC-MS425-16-1YR Meraki...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS410-32
Meraki MS410-32 Cld-Mngd 32x GigE SFP Switch LIC-MS410-32-1YR Meraki...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS410-16
Meraki MS410-16 Cld-Mngd 16x GigE SFP Switch LIC-MS410-16-1YR Meraki...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS350-48FP
Meraki MS350-48FP L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE 740W PoE Switch LIC-MS350-48FP-1YR Meraki...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS350-48LP
Meraki MS350-48LP L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE 370W PoE Switch LIC-MS350-48LP-1YR Meraki...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS350-48
Meraki MS350-48 L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE Switch LIC-MS350-48-1YR Meraki...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS350-24X
Meraki MS350-24X L3 Stck Cld-Mngd 24xGigE mGig UPOE Switch LIC-MS350-24X-1YR Meraki...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS350-24P
Meraki MS350-24P L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE 370W PoE Switch LIC-MS350-24P-1YR Meraki...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS350-24
Meraki MS350-24 L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE Switch LIC-MS350-24-3YR Meraki...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS250-48FP
Meraki MS250-48FP L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE 740W PoE Switch LIC-MS250-48FP-1YR Meraki...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS250-48LP
Meraki MS250-48LP L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE 370W PoE Switch LIC-MS250-48LP-1YR Meraki...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS250-48
Meraki MS250-48 L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE Switch LIC-MS250-48-1YR Meraki...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS250-24P
Meraki MS250-24P L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE 370W PoE Switch LIC-MS250-24P-1YR Meraki...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS250-24
Meraki MS250-24 L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE Switch LIC-MS250-24-1YR Meraki...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS225-48FP
Meraki MS225-48FP L2 Stck Cld-Mngd 48x GigE 740W PoE Switch LIC-MS225-48FP-1YR Meraki...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS225-48LP
Meraki MS225-48LP L2 Stck Cld-Mngd 48x GigE 370W PoE Switch LIC-MS225-48LP-1YR Meraki...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS225-48
Meraki MS225-48 L2 Stck Cld-Mngd 48x GigE Switch LIC-MS225-48-1YR...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS225-24P
Meraki MS225-24P L2 Stck Cld-Mngd 24x GigE 370W PoE Switch LIC-MS225-24P-1YR...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS225-24
Meraki MS225-24 L2 Stck Cld-Mngd 24x GigE Switch LIC-MS225-24-1YR...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS220-8
All models: 8 port gigabit Ethernet All models: 2 × SFP for...

Liên hệ để có giá tốt

Cisco Meraki MS220-8P
Meraki MS220-8P L2 Cloud Managed 8 Port GigE 124W PoE Switch LIC-MS220-8P-1YR...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến