318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Module quang SFP > Module quang Cisco
Module Cisco C9300X-NM-4C=
C9300X-NM-4C= Cisco Catalyst 9300 4 x 100G/40G dual rate QSFP...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco C9300X-NM-2C=
C9300X-NM-2C= Cisco Catalyst 9300 2 x 100G/40G dual rate QSFP...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco C9300X-NM-8Y=
C9300X-NM-8Y= Cisco Catalyst 9300 8 x 25G/10G/1G multi-rate SFP...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco C9300X-NM-8M=
C9300X-NM-8M= Cisco Catalyst 9300 8 x 10G mGig Network Module,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco Mini-GBIC...
Cisco Mini-GBIC MGBLX1 : Gigabit Ethernet LX Mini-GBIC SFP Transceiver...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco GLC-LH-SMD=
Cisco GLC-LH-SMD= : 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco GLC-TE=
Cisco GLC-TE= : 1000BASE-T SFP transceiver module for Category...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco C9200-NM-4G=
C9200-NM-4G= Cisco Catalyst 9200 4 x 1G Network Module, spare

Liên hệ để có giá tốt

Module quang SFP Cisco
GLC-SX-MMD= 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco C9300-NM-4G=
C9300-NM-4G= Cisco Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module, spare

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco Mini-GBIC...
Cisco Mini-GBIC MGBLH1 : Gigabit Ethernet LH Mini-GBIC SFP Transceiver...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco C9200-NM-2Y=
C9200-NM-2Y= Cisco Catalyst 9200 2 x 25G Network Module, spare...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco GLC-SX-MMD=
Cisco GLC-SX-MMD= : 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco C9300-NM-8X=
C9300-NM-8X= Cisco Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, spare

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco GLC-ZX-SMD=
Cisco GLC-ZX-SMD= : 1000BASE-ZX SFP transceiver module, SMF,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco C9300-NM-4M=
C9300-NM-4M= Cisco Catalyst 9300 4 x Multigigabit Network Module,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco SFP-10G-ZR-S=
Cisco SFP-10G-ZR-S= : 10GBASE-ZR SFP+ Module, Enterprise-Class...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco C3850-NM-4-1G=
C3850-NM-4-1G= Cisco Catalyst 3850 4 x Gigabit Ethernet network...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco SFP-10G-LR=
Cisco SFP-10G-LR= : 10GBASE-LR SFP+ Module - Compatible with:...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco C9200-NM-2Q=
C9200-NM-2Q= Cisco Catalyst 9200 2 x 40G Network Module, spare

Liên hệ để có giá tốt

Network Modules Cisco C9300...
C9300-NM-4G: Catalyst 9300 4x 1G Network Module, C9300-NM-4G=:...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco GLC-EX-SMD=
Cisco GLC-EX-SMD= : 1000BASE-EX SFP transceiver module, SMF,...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco SFP-10G-SR-S=
Cisco SFP-10G-SR-S= : 10GBASE-SR SFP+ Module, Enterprise-Class...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco Mini-GBIC...
Cisco Mini-GBIC MGBSX1 : Gigabit Ethernet SX Mini-GBIC SFP Transceiver...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco C9300-NM-2Q=
C9300-NM-2Q= Cisco Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module, spare

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco SFP-10G-ER-S=
Cisco SFP-10G-ER-S= : 10GBASE-ER SFP+ Module, Enterprise-Class...

Liên hệ để có giá tốt

Module Cisco C3850-NM-2-10G=
C3850-NM-2-10G= Cisco Catalyst 3850 4 x Gigabit Ethernet/2 x...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến