318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng HPE > Switch HPE
Switch HPE 1620-48G (JG914A)
HPE OfficeConnect 1620 48G Switch (JG914A): 48 RJ-45 autosensing...

9,890,000 VNĐ

Switch HPE 1620-24G (JG913A)
HPE OfficeConnect 1620 24G Switch (JG913A): 24 RJ-45 autosensing...

4,950,000 VNĐ

Switch HPE 1850-6XGT-2XGT...
HPE OfficeConnect 1850 6XGT and 2XGT/SPF+ Switch (JL169A): 6...

20,500,000 VNĐ

Switch HPE 1850-24G-2XGT...
HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT PoE+ 185W Switch (JL172A): 12...

18,050,000 VNĐ

Switch HPE 1850-48G-4XGT...
HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT Switch (JL171A): 48 RJ-45 auto-negotiating...

22,750,000 VNĐ

Switch HPE 1850-24G-2XGT...
HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT Switch (JL170A): 24 RJ-45 auto-negotiating...

13,300,000 VNĐ

Switch HPE 1850-48G-4XGT...
HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT PoE+ 370W Switch (JL173A): 24...

31,700,000 VNĐ

Switch HPE 1920S-24G-2SFP...
HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP Switch (JL381A): 24 RJ-45 autosensing...

8,700,000 VNĐ

Switch HPE 1920S-24G-2SFP...
HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W Switch (JL385A): 24...

17,900,000 VNĐ

Switch HPE 1920S-48G-4SFP...
HPE OfficeConnect 1920S 48G 4SFP Switch (JL382A): 48 RJ-45 autosensing...

15,500,000 VNĐ

Switch HPE 1920S-8G PoE+...
HPE OfficeConnect 1920S 8G PoE+ 65W Switch (JL383A): 4 RJ-45...

6,090,000 VNĐ

Switch HPE 1920S-48G-4SFP...
HPE OfficeConnect 1920S 48G 4SFP PoE+ 370W Switch (JL386A): 24...

23,600,000 VNĐ

Switch HPE 1920S-24G-2SFP...
HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP PPoE+ 185W Switch (JL384A):...

12,500,000 VNĐ

Switch HPE 1920S-8G (JL380A)
HPE OfficeConnect 1920S 8G Switch (JL380A): 8 RJ-45 autosensing...

3,690,000 VNĐ

Switch HPE 1820-24G-PoE+...
HPE OfficeConnect 1820 24G PoE+ (185W) Switch (J9983A): 12 RJ-45...

8,690,000 VNĐ

Switch HPE 1950-24G-2SFP+...
HPE OfficeConnect 1950 24G 2SFP+ 2XGT Switch (JG960A): 24 RJ-45...

21,400,000 VNĐ

Switch HPE 1620-8G (JG912A)
HPE OfficeConnect 1620 8G Switch (JG912A): 8 RJ-45 autosensing...

2,530,000 VNĐ

Switch HPE 1820-8G (J9979A)
HPE OfficeConnect 1820 8G Switch (J9979A): 8 RJ-45 autosensing...

2,490,000 VNĐ

Switch HPE 1820-24G (J9980A)
HPE OfficeConnect 1820 24G Switch (J9980A): 24 RJ-45 autosensing...

5,690,000 VNĐ

Switch HPE 1820-48G (J9981A)
HPE OfficeConnect 1820 48G Switch (J9981A): 48 RJ-45 autosensing...

11,850,000 VNĐ

Switch HPE 1420-8G (JH329A)
HPE OfficeConnect 1420 8G Switch (JH329A): 8 RJ-45 autosensing...

1,190,000 VNĐ

Switch HPE 1820-8G-PoE+...
HPE OfficeConnect 1820 8G PoE+ (65W) Switch (J9982A): 4 RJ-45...

4,980,000 VNĐ

Switch HPE 1950-12XGT-...
HPE OfficeConnect 1950 12XGT 4SFP+ Switch (JH295A): 12 RJ-45...

43,900,000 VNĐ

Switch HPE 1420-24G (JG708B)
HPE OfficeConnect 1420 24G Switch (JG708B): 24 RJ-45 autosensing...

3,490,000 VNĐ

Switch HPE 1950-24G-2SFP+...
HPE OfficeConnect 1950 24G 2SFP+ 2XGT PoE+ Switch (JG962A): 24...

26,720,000 VNĐ

Switch HPE 1420-24G-2SFP...
HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP Switch (JH017A): 24 RJ-45 autosensing...

4,590,000 VNĐ

Switch HPE 1420-8G-PoE+...
HPE OfficeConnect 1420 8G PoE+ (64W) Switch (JH330A): 8 RJ-45...

3,690,000 VNĐ


Hỗ trợ trực tuyến