318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng Wireless > Wifi Aerohive
Wireless Extreme AP360i/e
Thiết bị Wireless Extreme AP360 (AP360i/e): Wi-Fi 6 (802.11ax)...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP122
Thiết bị Wireless Extreme AP122: Enterprise-Grade 2x2, 2-Stream....

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP122X
Thiết bị Wireless Extreme AP122X: Enterprise-Grade 2x2, 2-Stream....

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP130
Thiết bị Wireless Extreme AP130: 802.11ac Dual-Radio 2x2:2...

Liên hệ để có giá tốt

Controller Extreme WiNG...
Thiết bị Wireless Controller Extreme WiNG RFS 4000: Wireless...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP460C
Thiết bị Wireless Extreme AP460C: Wi-Fi 6 (802.11ax) Tri-Radio...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP410i/e
Thiết bị Wireless Extreme AP410i/e: Wi-Fi 6 (802.11ax) Tri-Radio...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme 460i/e
Thiết bị Wireless Extreme 460i/e: Wi-Fi 6 (802.11ax) Tri-Radio...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme 410C
Thiết bị Wireless Extreme 410C: Wi-Fi 6 (802.11ax) Tri-Radio...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme WiNG AP...
Thiết bị Wireless Extreme WiNG AP 8432: Add the Internet...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme WiNG AP...
Thiết bị Wireless Extreme WiNG AP 8533: True 802.11ac Access...

Liên hệ để có giá tốt

Controller Extreme WiNG...
Thiết bị Wireless Controller Extreme WiNG NX 9600: Integrated...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP1130
Thiết bị Wireless Extreme AP1130: Enterprise-Grade, High...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP550
Thiết bị Wireless Extreme AP550: Performance-Optimized Indoor...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP3917
Thiết bị Wireless Extreme AP3917: Enterprise-Grade and Wave...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP3935i/e
Thiết bị Wireless Extreme AP3935i/e: 802.11ac (Wave 2) and...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP3965
Thiết bị Wireless Extreme AP3965i/e: 802.11a/b/g/n/ac wave...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme WiNG AP7662
Thiết bị Wireless Extreme WiNG AP7662 ● 802.11a/b/g/n/ac...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme WiNG AP8163
Thiết bị Wireless Extreme WiNG AP8163: WiNG-5-Enabled Rugged...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme WiNG AP7562
Thiết bị Wireless Extreme WiNG AP7562 ● Blazing-Fast 802.11ac...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP305C/CX
Thiết bị Wireless Extreme AP305C/CX: Advanced System On a...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP250
Thiết bị Wireless Extreme AP250 Performance-Optimized Indoor...

Liên hệ để có giá tốt

Controller Extreme WiNG...
Thiết bị Wireless Controller Extreme WiNG NX 7500 provides...

Liên hệ để có giá tốt

Controller Extreme WiNG...
Thiết bị Controller Extreme WiNG NX 5500 brings the next-generation...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP3915
Thiết bị Wireless Extreme AP3915: 802.11ac Wave 2 with 2x2:2...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme AP3912
Thiết bị Wireless Extreme AP3912: 802.11ac Wave 2 and 802.11abgn...

Liên hệ để có giá tốt

Wireless Extreme WiNG AP7622
Thiết bị Wireless Extreme WiNG AP 7622: Enterprise Grade...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến