318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng HPE > Wifi HPE
Aruba Instant On AP11D...
Wireless Access Point Aruba Instant On AP11D R2X16A 802.11ac...

4,070,000 VNĐ

Aruba IAP-205 (JW212A)
Wireless Access Point Aruba IAP-205 JW212A 802.11n/ac Dual 2x2:2...

9,460,000 VNĐ

Aruba Instant On AP17 (R2X11A)
Wireless Access Point Aruba Instant On AP17 R2X11A 802.11ac Wave...

7,040,000 VNĐ

Aruba IAP-305 (JX945A)
Wireless Access Point Aruba IAP-305 JX945A Indoor, dual radio,...

9,570,000 VNĐ

Aruba Instant On AP15 (R2X06A)
Wireless Access Point Aruba Instant On AP15 R2X06A 802.11ac Wave...

5,665,000 VNĐ

Aruba IAP-207 (JX954A)
Wireless Access Point Aruba IAP-207 JX954A. The compact Aruba...

5,665,000 VNĐ

Aruba Instant On AP12 (R2X01A)
Wireless Access Point Aruba Instant On AP12 R2X01A 802.11ac Wave...

4,840,000 VNĐ

Aruba IAP-215 (JW228A)
Wireless Access Point Aruba IAP-215 JW228A 802.11n/ac Dual 2x2:2...

11,550,000 VNĐ

Aruba Instant On AP11 (R2W96A)
Wireless Access Point Aruba Instant On AP11 R2W96A 802.11ac Wave...

2,860,000 VNĐ

Aruba IAP-325 (JW325A)
Wireless Access Point Aruba IAP-325 JW325A Dual radio 4x4 802.11ac...

21,967,000 VNĐ

Aruba IAP-315 (JW811A)
Wireless Access Point Aruba IAP-315 JW811A Dual Radio 802.11ac...

15,675,000 VNĐ

Aruba IAP-225 (JW240A)
Wireless Access Point Aruba IAP-225 JW240A 802.11n/ac Dual 3x3:3...

20,350,000 VNĐ

Aruba AP OC20 (JZ074A)...
Wireless Access Point HP OfficeConnect OC20 802.11ac (RW) JZ074A....

3,267,000 VNĐ

Aruba AP-303 (JZ320A)
Wireless Access Point Aruba AP-303 JZ320A 802.11n/ac dual radio...

6,050,000 VNĐ

Aruba AP-315 (JW797A)
Wireless Access Point Aruba AP-314 JW797A 802.11n/ac dual radio...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-314 (JW795A)
Wireless Access Point Aruba AP-314 JW795A 802.11n/ac dual radio...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-325 (JW186A)
Wireless Access Point Aruba AP-325 JW186A 802.11n/ac dual radio...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-324 (JW184A)
Wireless Access Point Aruba AP-324 JW184A 802.11n/ac dual radio...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-335 (JW801A)
Wireless Access Point Aruba AP-335 JW801A 802.11n/ac dual radio...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-334 (JW800A)
Wireless Access Point Aruba AP-334 JW800A TAA-Compliant 802.11n/ac...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-334 (JW799A)
Wireless Access Point Aruba AP-334 JW799A dual radio, 5 GHz 802.11ac...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-345 (JZ031A)
Wireless Access Point Aruba AP-345 JZ031A Dual Radio 4x4 802.11ac...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-344 (JZ021A)
Wireless Access Point Aruba AP-344 JZ021A Dual Radio 4x4 802.11ac...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-367 (JX975A)
Wireless Access Point Aruba AP-367 JX975A Multifunctional 360...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-367 (JX973A)
Wireless Access Point Aruba AP-367 JX973A Multifunctional 360...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-365 (JX964A)
Wireless Access Point Aruba AP-365 JX964A deliver a maximum data...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-365 (JX963A)
Wireless Access Point Aruba AP-365 JX963A deliver a maximum data...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến