318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng HP/Aruba > Wireless HP/Aruba
Aruba 501 Wireless Client...
Link up to 15 Ethernet devices or an RS232 serial device to...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 270 Series
maximum data rate of 1.3 Gbps in the 5-GHz band and 600 Mbps...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 318 Series
Dual Radio 802.11ac access point with Multi-User MIMO - Supports...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 360 Series
Aruba 360 Series APs deliver a maximum data rate of 867 Mbps...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 370 Series
Dual Radio 802.11ac access point with Multi-User MIMO - Supports...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 203R Series Remote...
Aruba 203R supports up to 867Mbps in the 5GHz band or up to 400Mbps...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 203H Access Point
Aruba 203H Access Point support up to 867Mbps in the 5GHz band...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 303H Access Point
With a maximum concurrent data rate of 867Mbps in the 5GHz band...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 340 Series
 Dual Radio 4x4 802.11ac access point with Multi-User MIMO...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 330 Series
Dual Radio 802.11ac access point with Multi-User MIMO - Supports...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 320 Series
 Dual radio 4x4 802.11ac access point with multi-user MIMO...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 310 Series
 Dual Radio 802.11ac access point with Multi-User MIMO - Supports...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 303 Series
The compact Aruba 303 Series AP delivers a maximum concurrent...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 300 Series
Dual Radio 802.11ac Access Point with Multi-User MIMO- Supports...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 207 Series
The compact Aruba 207 Series AP delivers a maximum concurrent...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba IAP-315 (JW811A)
Aruba IAP-315 (JW811A) The Aruba 310 Series access points provide...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba IAP-325 (JW325A)
Aruba IAP-325 (JW325A) Ultra-fast 320 series 802.11ac Wave 2...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba IAP-305 (JX945A)
Aruba IAP-305 (JX945A) The entry-level Aruba 300 Series Wave...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba IAP-225 (JW240A)
Aruba IAP-225 (JW240A) Ultra-fast 220-series 802.11ac APs offer...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba IAP-215 (JW228A)
Aruba IAP-215 (JW228A) High-performance and cost-effective 210-series...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba IAP-205 (JW212A)
Aruba IAP-205 (JW212A) Affordable and multifunctional 200-series...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba IAP-207 (JX954A)
Aruba IAP-207 (JX954A)The affordable, mid-range Aruba 207 Series...

Liên hệ để có giá tốt

HPE AP-OC20 (JZ074A)
HPE AP-OC20 (JZ074A) HPE OfficeConnect OC20 Dual Radio 802.11ac...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-330 Series (AP-330)
Aruba AP-330 Series (AP-330): Operating mode: Highest performance...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-320 Series (AP-320)
Aruba AP-320 Series (AP-320): Operating mode: Higher performance...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-310 Series (AP-310)
Aruba AP-310 Series (AP-310): Operating mode: High performance...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-300 Series (AP-300)
Aruba AP-300 Series (AP-300): Operating mode: Entry level 802.11ac...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến