318/14 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
028 62578355
HOTLINE
090 9648899  
028 62578355

Quảng cáo

Khuyến Mãi Fortigate

Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị mạng HPE > Wifi HPE
Aruba AP-103H JW157A
Wireless Access Point Aruba AP-103H JW157A Hospitality 802.11n...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-203H JY693A
Wireless Access Point Aruba AP-203H JY693A support up to 867Mbps...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-203H JY694A
Wireless Access Point Aruba AP-203H JY694A Flex-radio 802.11ac...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-205 JW164A
Wireless Access Point Aruba AP-205 JW164A 802.11n/ac Dual 2x2:2...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-203R JY714A
Wireless Access Point Aruba AP-203R JY714A Flex-radio 802.11ac...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-203R JY713A
Wireless Access Point Aruba AP-203R JY713A FIPS/TAA Flex-radio...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-203R JY712A
Wireless Access Point Aruba AP-203R JY712A Flex-radio 802.11ac...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba AP-303H JY680A
Wireless Access Point Aruba AP-303H JY680A Dual-radio 802.11ac...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 501 Wireless Client...
Wireless Client Bridge Aruba 502 Link up to 15 Ethernet devices...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 270 Series
maximum data rate of 1.3 Gbps in the 5-GHz band and 600 Mbps...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 318 Series
Dual Radio 802.11ac access point with Multi-User MIMO - Supports...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 360 Series
Aruba 360 Series APs deliver a maximum data rate of 867 Mbps...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 370 Series
Dual Radio 802.11ac access point with Multi-User MIMO - Supports...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 203R Series Remote...
Aruba 203R supports up to 867Mbps in the 5GHz band or up to 400Mbps...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 303H Access Point
With a maximum concurrent data rate of 867Mbps in the 5GHz band...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 340 Series
 Dual Radio 4x4 802.11ac access point with Multi-User MIMO...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 330 Series
Dual Radio 802.11ac access point with Multi-User MIMO - Supports...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 320 Series
 Dual radio 4x4 802.11ac access point with multi-user MIMO...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 310 Series
 Dual Radio 802.11ac access point with Multi-User MIMO - Supports...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 303 Series
The compact Aruba 303 Series AP delivers a maximum concurrent...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 300 Series
Dual Radio 802.11ac Access Point with Multi-User MIMO- Supports...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba 207 Series
The compact Aruba 207 Series AP delivers a maximum concurrent...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba IAP-315 (JW811A)
Aruba IAP-315 (JW811A) The Aruba 310 Series access points provide...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba IAP-325 (JW325A)
Aruba IAP-325 (JW325A) Ultra-fast 320 series 802.11ac Wave 2...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba IAP-305 (JX945A)
Aruba IAP-305 (JX945A) The entry-level Aruba 300 Series Wave...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba IAP-225 (JW240A)
Aruba IAP-225 (JW240A) Ultra-fast 220-series 802.11ac APs offer...

Liên hệ để có giá tốt

Aruba IAP-215 (JW228A)
Aruba IAP-215 (JW228A) High-performance and cost-effective 210-series...

Liên hệ để có giá tốt


Hỗ trợ trực tuyến